Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/09/2023

Scroll to top

Top

În atenția artiștilor plastici – Ordonanța de urgență nr. 30/21.03.2020 - UAP

În atenția artiștilor plastici – Ordonanța de urgență nr. 30/21.03.2020
Nistor Laurențiu

Art. XI (1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de munca, din inițiativa angajatorului, potrivit Art. 52, alin. (1) lit. (c) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de Coronavirului SARS-Cov-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

(b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tutor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

P.S. De aceste prevederi beneficiază artiștii plastici care se regăsesc într-una din următoarele forme de organizare: Persoanele fizice autorizate, SRL-uri cu până la 3 angajați, Asociații familiare și Intreprinderii individuale.