Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 2, 2022

Scroll to top

Top

Lupșe Marcel

Nistor Laurențiu
Marcel Lupse
Lupșe Marcel
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 2, sc.A, ap. 18, Bistrița – România
Tel: +40722-339770, +40263-226479
e-mail: marcellupse@yahoo.com

ANGELICA, 100X150 cm, U_P, 2009

ANGELICA, 100X150 cm., ulei pe pânză

Prezentare Demers Artistic

În măsura în care artiștii pot fi definiți în funcție de sensibilitatea lor particulară față de unul din “regnuri”, Lupșe este, fărăîndoială, un pictor al lumii vegetale.În lucrările lui, indiferent de momentul realizării și de natura tematicii, o prezență invariabilă este obsesia texturii și a infinitelor ei nuanțe.
Spirit disociativ, cu o imensă capacitate analitică, el urmărește în adâncime toate sonoritățile substanței pe care o invocă direct sau numai prin reprezentare. Și, fie că este vorba de ciclul ”ambalajelor” sau de “construcțiile antropomorfe”, de arhitecturi cromatice, ori de compozițiile modulate serialist, pictorul își susține discursul sprijininduse pe aceleași repere ale universului botanic. Iar dacă Vegetalul nu este o prezență
propriu-zisă, cum ar fi panoul de lemn sau mărturia directă a pânzei, atunci el este sugerat prin substitutul imaginii. Reprezentarea țesăturii și a frânghiei, firele de iarba și snopul de paie sau culoare însăși, care germinează și urcă asemenea unui mănunchi de tulpini, sunt forme subtile de meditație plastică, dar și elemente de sprijin în definirea propriu-zisă a existenței.
În planul imediat al imaginii, această fascinație fitologică îi înlesnește autorului accesul la detaliul infinitesimal și la realitatea ultimă a formei, după cum, într-un plan mai general, ea este o adevărată demonstrație asupra procesului de constituire a întregului. Pentru că, spre deosebire de strategiile atât de obișnuite ale compoziției plastice, în care tușa capăta importanță prin asociație, tușa lui Marcel Lupșe se autoidentifică prin propria existență. Înainte de a fi element subordonat, ea este purtătoarea unui mesaj și în același timp semn deja investit cu o încărcătură preexistentă. Și această oscilație între autonomia părții și aspirația spre întreg nu este nici întâmplătoare și nici gratuită.
Marcel Lupșe și-a găsit, în acest interval, spațiul optim pentru valorificarea disponibilităților sale.
Artist cu o egală vocație pentru construcția monumentală și pentru atenta observație pe spații mici, el a identificat în lumea vegetală un mediu cu mari latențe, in ambele sensuri. Aici el se poate manifesta și ca cercetător care privește atent prin lentila microscopului, dar, și ca arhitect ce jubileazăîn vecinătatea marilor edificii.
Pavel Șușara

website link: www.marcellupse.ro,