Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 13/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]METAL 2017 @ Orizont[:]

[:ro]METAL 2017 @ Orizont[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

M E T A L 2 0 1 7

EDIŢIA a XI- a

REGULAMENT
ORGANIZATOR
Uniunea Artiştilor Plastici din România – Bucureşti, Filiala Arte Decorative

CURATORI
Marian Gheorghe

Gheorghe Maftei

DESCRIERE PROIECT

În ediția de anul acesta, curatorii evenimentului „Metal 2017”, urmăresc evidențierea tehnicilor tradiționale din domeniul prelucrării metalului în arta contemporană.

Metal 2017, ediția a XI a este o expoziție națională care are ca scop promovarea, cunoaşterea şi recunoaşterea artiştilor ce folosesc ca expresie plasticã metalul, identificarea noilor tendințe din domeniu.

Evenimentul expoziţional este unul așteptat fiind o manifestare specială pe scena artelor vizuale atât în Bucureşti cât şi în ţarã.

PERIOADA
Luni, 9 octombrie – luni, 6 noiembrie 2017

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

25 septembrie 2017

GALERIA ORIZONT

https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/

www.web-uap.cvuintell.com

Strada N. Bãlcescu nr. 32 A

Programul galeriei Orizont:

Luni- Vineri 11:00 – 19:00

PARTICIPANȚI

Membrii U.A.P din România şi alsolvenților, studenților în ultimii doi ani ai Universităților Naționale de Artă.

IMPORTANT: Artiștii vor prezenta dovada achitării cotizaţiei de membru UAP inclusiv 2017 și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul).

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 • Membrii U.A.P din România şi alsolvenților, studenților în ultimii doi ani ai Universităților Naționale de Artă.
 • IMPORTANT: Artiștii vor prezenta dovada achitării cotizaţiei de membru UAP inclusiv 2017 și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul).
 • Sunt acceptate maxim 2 lucrări recente (prin lucrare înţelegînd şi ansamblu) realizate în perioada 2013 – 2017 și care nu au mai participat la evenimente naţionale în aceastã perioadã.
 • Dimensiunile lucrãrilor sã nu depãseascã înalţimea de 2 m.

 • Instalațiile de artă să fie prevăzute cu sistem de prezentare autonom și însoțite de schița de montaj;

 • Lucrările să aibă posibilitatea de a fi deplasate/montate manual;
 • Lucrările trimise vor însoțite de etichete cu numele artistului, denumirea lucrării, dimensiune, tehnică, anul realizării.
 • Nu sunt acceptate lucrãri obţinute prin tehnica turnãrii.

SELECŢIA
Artiştii vor prezenta pentru selecţie lucrărilele în formă digitală:

 • Maxim 2 imagini digitale pentru fiecare lucrare.
 • Imagini digitale ale lucrărilor, în format jpg sau tiff, rezoluţie 300 dpi, de la 1 MB la 3MB, dimensiunea imaginii cu laturile de: l 21 x L23cm, luate din minim două unghiuri (vă rugăm să precizaţi la fiecare imagine numele autorului şi titlul lucrării).
 • Fişa de înscriere, care va cuprinde numele autorului, membru UAP sau nu, secția, Filiala, titlul lucrării sau lucrărilor, tehnică dimensiuni, anul realizării lucrării şi datele de contact ale artistului
 • Lucrările în format digital şi fişa de înscriere vor fi trimise pe adresa e.mail: marian.gheorghe2010@yahoo.com până la data 25 septembrie 2017, cu menţiunea METAL 2017. Lucrările vor fi selecţionate de curatori după fotografiile digitale, rezultatul selecţiei va fi comunicat până la data de 30 septembrie, pe site-ul Filialei Arte Decorative:

https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/

 • Lucrările selectate se vor preda personal la galerie.
 • Artiştii selectionaţi vor completa la galerie, în momentul predării lucrărilor, o fişă / proces verbal de predare-primire (în dublu exemplar).
  *fişa de înscriere se află pe Site UAP

REGULI

1. Fişa de înscriere, completată cu atenţie, trebuie trimisă împreună cu imaginile digitale.

2. Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţiei.
Artistul îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.
3. În momentul predării lucrărilor în galerie, membrii UAP vor prezenta dovada achitării cotizaţiei de membru UAP inclusiv 2017 și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul). Fără aceste date artiștii nu vor fi acceptați să expună.

4. Deciziile curatorilor sunt definitive. Pentru o mai bună organizare nu se acceptă lucrări după data de înscriere.

5. Informaţiile referitoare la selecţie vor fi postate, în timp util, pe site-ul Filialei Arte Decorative: https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/.
6. Contribuția la proiect artistic este de 100 lei și se va achita la casieria UAP din România, adresa Piața Amzei nr.13 et.4, de luni până vineri, între orele 12 – 18, sau în contul RO36 RNCB 0072 0005 0939 0032, BCR sector 1., cu mentiune pentru Metal 2017.

OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR

 • Furnizarea corectă a datelor de participare la eveniment, conform Formularului de participare;

 • Verificarea stării lucrărilor în momentul recepţiei. Organizatorii vor informa participantul cu privire la eventuale deteriorări ale lucrărilor survenite în timpul transportului;

 • Asigurarea depozitării şi manipulării lucrărilor în cele mai bune condiţii pe întreaga perioadă a evenimentului;

 • Organizatorii nu răspund de deteriorarea lucrărilor pe timpul transportului;

 • Se va verifica dovada achitării contribuției la proiectul artistic, a cotizației de membru UAP (pentru membri) și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul).

 • Curatorii care fac selecția lucrărilor își rezervă dreptul ca în cazul în care o lucrare (adusă în urma selecției) nu corespunde cu imaginea trimisă, să fie respinsă.
 • Organizatorii au dreptul de a reproduce imagini după lucrările expuse, fără să plătească drepturile de autor, cu scopul promovării expoziţiei, al informării, marketing şi scop educaţional prin materialele publicitare ale expoziţiei: afiş, invitaţie online, comunicat de presă.
 • Va fi asigurată realizarea design-ului grafic pentru afiş, invitaţii online;

 • Organizatorii se angajează să asigure promovarea evenimentului în mass-media.

Obligaţiile participanţilor

 • Respectarea termenului de predare a lucrărilor;
 • Pe durata expoziției artiștii nu-și pot retrage lucrările din expoziție. În caz contrar, lucrarea va fi eliminată din proiect.
 • Nu se primesc lucrări care nu îndeplinesc toate cerințele/condițiile menționate mai sus.
 • Nu se acceptă lucrări după data de încheiere a apelului, 25 septembrie 2017.
 • Achitarea contribuției la proiectul artistic; dovada achitării cotizaţiei de membru UAP inclusiv 2017 și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul).
 • Transmiterea Formularului de participare completat şi semnat;
 • Artiştii selectionaţi vor completa la galerie, în momentul predării lucrărilor, un proces

verbal de predare primire (în dublu exemplar).

 • Ambalarea corespunzătoare a lucrărilor;

 • Asumarea deteriorării lucrărilor pe timpul transportului tur-retur.
 • După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările în ziua de 7 noiembrie între orele 11.00 și 19.00 de la galeria Orizont

INFORMAȚII
Participanţii pot obţine mai multe informaţii de la Marian Gheorghe:

Telefon: 0745 156 358; marian.gheorghe2010@yahoo.com

Descarcă de aici:

 [:]