Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Pop Zoe Ana[:en]Pop Zoe Ana[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Pop Zoe Ana
Pop Zoe Ana
Adresa: P-ța Lahovari 5A, Bucureşti – România
Tel: +40721 216 409
e-mail: anazoepop@yahoo.com

100_7994

Prezentare Demers Artistic

Memoria Amprentei – opţiunile stilistice, închegarea unei viziuni, cu care să mă pot identifica pe plan spiritual, au fost tot atâtea episoade de autoanaliză pe planul realizării artistice. M-am surprins în situaţia de a-mi evalua devenirea plastică, de a-mi puncta notele de originalitate, de a pune cap la cap momentele mai importante ale unei evoluţii creatoare desfăşurate în condiţiile unei istorii naţionale, care şi-a schimbat cursul, determinând, în cazul multor artişti, şi modificări de viziune şi stil.

website link: https://www.facebook.com/anazoepop,

[:en]

Pop Zoe Ana
Pop Zoe Ana
Adresa: P-ța Lahovari 5A, Bucureşti – România
Tel: +40721 216 409
e-mail: anazoepop@yahoo.com

100_7994

Prezentare Demers Artistic

Memory Mark – stylistic choices, curdling vision with which I can identify spiritually were so many episodes of self-analysis in terms of artistic achievement. I was surprised to evaluate my situation becoming plastic to point me notes of originality, to put together the most important moments of creative developments undertaken under a national history that has changed the course, determining, for many artists, and changes in vision and style.

website link: https://www.facebook.com/anazoepop,

[:]