Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

PREMIILE UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA 2021

Nistor Laurențiu

Proiectul se realizează cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii

și în parteneriat cu Primăria comunei Hărman, Primar Onorel Velican, Consiliul Local Comunal Hărman,

Asociația AVV Hărman, Președinte av. Nicolae-Ioan Vrâncean, Cetatea Hărman – Biserica Evanghelică Hărman, TVR 3, TVR Craiova și ”La pas prin Brașov.”

Evenimentele din proiect se vor desfășura după următorul calendar:

30.06.2022 – lansarea programului și a open call pentru depunerea dosarelor;

termenul de depunere a dosarelor de candidatură expiră la 30.07.2022.

30.07.2022 – 15.08.2022 – organizarea Comisiei Naționale pentru jurizarea dosarelor,

selecția și desemnarea nominalizărilor și a premianților.

30.07.2022 – 30.08.2022 – pregătirea materialelor publicitare și difuzarea lor,

Pregătirea și realizarea Catalogului preminaților, Nominalizărilor și titlurilor de ”Prieten al Artelor”.

20.08.2022 – 29.08.2022 – pregătirea expozițiilor cu lucrări ale artiștilor premiați și nominalizați.

02.09.2022 – sosirea participanților și invitaților la GALA PREMIILR UAP

03.09.2022 – GALA NAȚIONALĂ A PREMIILOR UAP

03.09.2022 – evaluarea rezultatelor proiectului și elaborarea rapoartelor.

Expozițiile se vor organiza în galeriile de artă ”Amfitryon de la Hărman” și ”Amfitryon BBC” Brașov.

Pot să-și depună dosarele de candidatură, conform regulamentului, membrii UAP din România cu activitate artistic internă și internațională meritorie și fără datorii față de Uniune.

REGULAMENT

PREMIILE NAȚIONALE ALE UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2021

1. Premiile Naționale ale UAP din România se acordă anual, de către Comisia Națională Pentru Acordarea Premiilor UAP, atunci când există posibilități de finanțare și cofinanțare. Valoarea lor financiară este variabilă. Ea, în sumă brută, se stabilește de către Consiliul Director al UAP și are în vedere calcularea și virarea, după reținerea la sursă, a impozitului datorat aferent premiilor, precum și a impozitului pe venituri din onorarii, drept de autor și alte obligații eligibile.

2. Există două categorii de premii: Premii Speciale (Marele Premiu, Premiul de Excelență, Premiul Juriului, Premiul pentru Diaspora și Premiul pentru Tineret) și Premii pentru specialitățile existente și nominalizate în proiect.

3. a. Premiile speciale consacră cariere artistice meritorii, cu impact asupra artei românești și internaționale, aduc în atenția publicului debuturi promițătoare sau contribuții ale artiștilor români din diaspora la imaginea artei românești în lume.

b. Premiile pe specialități se referă la activitatea artistică și expozițională din anul pentru care se acordă premiile.

4. Pot să-și depună candidatura artiștii care nu au obligații financiare restante față de UAP din România.

5. Premiile se acordă conform rezultatelor jurizării dosarelor de candidatură în Comisia Națională aleasă de către Adunarea Generală a UAP din România. Comisia Națională urmărește calitatea artistică și originalitatea creației candidatului, calitatea tehnică a lucrărilor, noutatea și inventivitatea stilistică, impactul emoțional al acestei creații, coerența în căutarea înnoirii artistice.

6. Dosarele, în formă fizică și în format electronic, se depun, până la data limită anunțată, la sediul UAP din București, strada Băiculești 29 (CFP), și pe adresa de e mail office@web-uap.cvuintell.comși/sau it@web-uap.cvuintell.com, cu mențiunea: pentru Premiile UAP.

Dosarele de candidatură trebuie să conțină:

– Cerere olografă cu specificarea premiului pentru care concurează;

– CV profesional, însoțit de portofoliul de lucrări (fotografii, colaje și alte asemenea), prezentate fizic și digital în formate (JPG, PSD, PDF și altele) care să poată fi accesate de către Comisia Națională și folosite în scopuri ilustrative și publicitare, cataloage, extrase din referințele critice etc;

– fotografia autorului (fizic și digital);

– acord pentru folosirea datelor personale în condițiile legii;

– aviz privitor la îndeplinirea obligațiilor financiare față de UAP;

– orice alte materiale video sau audio considerate relevante pentru candidatură;

– pentru specialitatea critică vor fi prezentate lucrări dedicate artei moderne, artei contemporane, alte studii dedicate artei în general, culegeri de eseuri, monografii, studii critice, curatoriat și prezentări de expoziții.

7. Lucrările Comisiei Naționale se pot desfășura atât prin prezența membrilor săi, cât și on line.

8. Comisia Națională face nominalizări pentru premii. Câștigătorii sunt aleși, prin vot majoritar, de pe lista nominalizaților.

9.Premiile sunt nominale.

10. Se pot acorda toate premiile, la toate categoriile, sau doar unele premii, atunci când Comisia Națională consideră, pe criterii de calitate, că doar acestea trebuie acordate. Suma reprezentând valoarea premiului sau premiilor neacordate se redistribuie, în părți egale, pentru fiecare premiu acordat. Până la data efectuării plăților, se recalculează și se virează impozitele aferente, conform dispozițiilor legale.

11. După anunțarea rezultatelor, premianții trebuie să îndeplinească toate formalitățile financiare și fiscale necesare.

12. Hotărârile Comisiei Naționale Pentru Acordarea Premiilor UAP din România nu pot fi contestate. Deciziile sunt definitive.

13. La Gala Premiilor UAP se acordă de către UAP diplome și titluri de ”Prieten al artelor”. Cu aceeași ocazie se acordă și premiile sponsorilor.

14. Cu lucrări ale premianților și nominalizaților se vor organiza expoziții și se va edita un catalog. Gala și expozițiile din acest an vor constitui subiectul unei coproducții TV – coproducători: TVR, TVR Craiova, UAP, Primăria comunei Hărman, Asociația AVV.

Prezentul Regulament a fost discutat și aprobat în ședința Consiliului Director al UAP.