Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

Prima Materia @ Galeria Galateea Contemporary Art

Prima Materia @ Galeria Galateea Contemporary Art
Nistor Laurențiu

Galeria Galateea Contemporary Art invită publicul vizitator la joc și visare prin
instalația ceramică Prima Materia a artistei vizuale Alina Tudor.
Vernisajul va avea loc Miercuri, 5 Iunie 2024, la ora 18.30 la Galateea
Contemporary Art Gallery, Calea Victoriei nr. 132, Bucuresti.
Lucrarea leagă jocul de conceptul „prima materia” pornind de la ideea conform
căreia, în procesul de devenire a individului, jucăriile sunt definitorii și contribuie la
modelarea identității acestuia. Autoarea consideră că personalitatea se evidențiază prin
joc – și anume, prin jocurile copilăriei – sau prin vis. Pentru că jocul și visul leagă
trecutul de viitor, iar prin proiecțiile inconștientului, jocul marchează universul fiecăruia.
Surprinse în mișcări discrete, păpușile ceramice, supradimensionate, simbolizează
lumea copilăriei. Redând nostalgia artistei pentru amintirile plăcute de demult, jucăriile
reușesc să creeze un moment de visare perfect. Jucându-se cu pasta de argilă, Alina
Tudor își recuperează copilăria în material ceramic.
Personajele dezvăluie portrete expresive și gesturi delicate realizate cu migală, căci
formele sunt acoperite cu texturi și amprente. Printre păpușile misterioase regăsim
arborele ca templu al sufletului, ca simbol al vieții și regenerării.
În expoziție devenim parteneri de joc: inventăm scenarii, visăm inspirați de
personajele și obiectele instalației, zidim punți între imaginație și realitate. Ca personaj
colectiv, suntem parte integrantă din lucrare.

Romana Mateiaș

Parteneri: Workspace Studio, Inkad
Parteneri media: Modernism.ro, Revista Arta, Intell News, Leviathan, ArtLine, Agenția de Carte, top
BUSINESS, Empower Artists, Agerpres, Radio România Cultural, Piața de Artă, Coolt Neamț,
Propagarta, Zile și Nopți, Amos News. 

Prima Materia

Galateea Contemporary Art Gallery invites the spectators to play and dream via
the ceramic installation Prima Materia made by the visual artist Alina Tudor.
The opening will take place Wednesday, June 5th, 2024, at 6:30 p.m. at the
Galateea Contemporary Art Gallery, Calea Victoriei 132, Bucharest.
The work links play to the concept of “prima material” starting from the idea that, in
the process of individual becoming, toys are essential, as they contribute in modelling
oneʼs identity. The author considers that personality stands out through the play –
namely, through the childhood games – or through the dream. Because the play and the
dream link past to future, and, through the projections of the unconscious, the play
hallmarks everybodyʼs universe.
Surprised in discreet movements, the oversized ceramic dolls symbolize childrenʼs
world. Rendering artistʼs nostalgia for the fond memories of long ago, the toys succeed to

create a perfect moment of dreaming. Playing with the clay paste, Alina Tudor recovers
her childhood in ceramic material.
The characters reveal expressive portraits and delicate gestures painstakingly crafted
– the shapes are covered with textures and prints. Among the mysterious dolls we can
find the tree as soulʼs temple, as symbol of life and regeneration.
In the exhibition we become fellow players: we invent scenarios, we dream inspired
by the characters and objects of the installation, we raise bridges between imagination
and reality. Qua a collective character, we are turning into an integral part of the work.
Romana Mateiaș

Partners: Workspace Studio, Inkad
Media Partners: Modernism.ro, Revista Arta, Intell News, Leviathan, ArtLine, Agenția de
Carte, top BUSINESS, Empower Artists, Agerpres, Radio România Cultural, Piața de Artă,
Coolt Neamț, Propagarta, Zile și Nopți, Amos News