Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/11/2023

Scroll to top

Top

[:ro]Pușcașu Lucia[:en]Pușcașu Lucia[:] - UAP

Nistor Laurențiu

[:ro]

Pușcașu Lucia
Pușcașu Lucia
Adresa: Str. Mărăşeşti, Nr. 34 A, Bl. T3,et. 5, Ap. 23, Suceava, Suceava – România
Tel: +40230.531.729, +40724.239.024
e-mail: lucia_puscasu@yahoo.com

web: ,

DOLMENUL ROSU THE RED DOLMEN, Dimensiuni  180 -210 cm, Haute lisse,lina Haute lisse, wool.

DOLMENUL ROSU-180×210 cm. Haute lisse lina

Prezentare Demers Artistic

Lucia Puşcaşu are voluptatea super-dimensionărilor, are şi puterea de nestăpânit, compoziţiile fiind în mod cert confesiuni, spaţii deschise asupra spiritului său neliniştit şi neliniştitor. Fiecare semn apare ca o trăsătură vitală, amprenta unei experienţe de lungi meditaţii din care se nasc fantasmele şi imaginile suprapuse în structuri. Lucia Puşcaşu evocă o mulţime de simboluri animate care corespund diferitelor faze ale gândirii şi reflecţiei proprii. Recompunerea în memorie este realizată cu o scriitură imediată şi sensibilă, cu o vocaţie chiar de grafician, pe care o transformă în tapiserie, aşa cum reuşeşte să-i transmită deseori acesteia valenţele cromatice ale unui peisaj pictat. Se joacă cu fineţurile de tonuri de aceeaşi gamă, dar are curajul juxtapunerilor culorilor tari, puternice pe suprafeţe mari, decorative.
Dorana Caşoveanu, Bucureşti, 3 octombrie, 1996

Lucia Puşcaşu vădeşte sensibilitate picturală, într-o manieră figurativă aluzivă, întrucâtva simbolică, căutând o alianţă între sugestivitatea decorativului şi semnificaţie. Ea exprimă nuanţat, cu elegantă discreţie, starea afectivă care a dus la închegarea compoziţiei într-un registru amplu, de la calmul şoptit al evanescenţei până la tensiuni dinamice, autoritar controlate totuşi. În numai câteva piese, Lucia Puşcaşu reuşeşte să dezvăluie o structură complexă, cu mari şi surprinzătoare posibilităţi interpretative, mai mult să convingă, într-o selecţie inevitabil restrânsă.
Cornel Radu Constantinescu, Adevărul literar şi artistic, 24 octombrie, 1993

website link:

[:en]

Pușcașu Lucia
Pușcașu Lucia
Adresa: Str. Mărăşeşti, Nr. 34 A, Bl. T3,et. 5, Ap. 23, Suceava, Suceava – România
Tel: +40230.531.729, +40724.239.024
e-mail: lucia_puscasu@yahoo.com

web: ,

DOLMENUL ROSU THE RED DOLMEN, Dimensiuni  180 -210 cm, Haute lisse,lina Haute lisse, wool.

THE RED DOLMEN-180×210 cm. Haute lisse wool

Prezentare Demers Artistic

Lucia Puşcaşu, has the voluptuousness and unrestrained power of over dimensionality; her compositions bear a definite confessional mark and are open paths toward her restless and disturbing spirit. Each sign represents a vital feature, the imprint of a long meditation that gives birth to ghosts and overlapped images. Lucia Puşcaşu evokes many animated symbols corresponding to different phases of meditating and introspecting. The symbols are reconstructed from memory through an immediate and sensitive writing. The artist proves a graphic designer vocation that she projects over tapestry and succeeds in transmitting the chromatic characteristics of a painted landscape. She plays with delicate shades on the same scale, but at the same time, has the courage to juxtapose strong colors on large decorative surface.
Dorana Caşoveanu, Bucharest, 3 October 1996

The artist Lucia Puşcaşu has a pictorial sensitivity, a figurative manner, somehow symbolic, and is always searching for something between the decorative expressiveness and significance. She subtly expresses, with an elegant discretion, the feeling that lead to the vast composition, from a calm whisper to dynamic tensions. Lucia Puşcaşu succeeds to show a complex structure, with vast and surprising interpretative possibilities and to convince within a tight selection.
Cornel Radu Constantinescu, Adevărul Literar şi Artistic, 24 October 1993

website link:

[:]