Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 27, 2023

Scroll to top

Top

Răileanu Ardadie

Nistor Laurențiu
RĂILEANU ARCADIE
Răileanu Ardadie
Adresa:Str. Nicolae Iorga, 45, Bl. F2, Sc. A, Ap. 20, Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail: arcadieraileanu@gmail.com

web: ,

Geneză-Genesis, 70x80cm., Ulei pânză-Oil on Canvas

Geneză-70x80cm.- Ulei pe pânză

Prezentare Demers Artistic

Pictor cu o solidă pregătire profesională, exersată cu disciplină de atelier, verificată permanent în expoziţii cu caracter personal, în selecţii de grup şi tabere estivale de creaţie, Arcadie Răileanu este un colorist prin excelenţă. Chiar dacă lasă impresia că elaborează à la prima, în priză directă, nu face altceva decât mici schiţe prealabile. Pictează aproape zilnic, singur sau înconjurat cu discipolii de la Şcoala Populară de Artă, unde se comportă ca primus inter pares. Are vitalitatea unui fov, dar ţinteşte mereu spre echilibru şi armonie. Experienţele şcolii ruseşti în spiritul căreia s-a format şi câştigurile artei româneşti au devenit o originală sinteză stilistică între reflexivitatea primilor şi spontaneitatea celor din spaţiul românesc. Mereu motivate cromatic şi structural, compoziţiile lui au anvergura unui palpit tonic şi robust, adiacent prin vitalitatea expresiei unui latin. Sangunitatea ansamblului sugerează un temperament cerebral şi vitalist, energic şi tandru totodată. Compoziţiile anilor din urmă au cedat vremelnic în favoarea structurării imaginii în planuri muzical îmbinate, încât ele lasă impresia unei cerebralităţi detaşate şi pozitive. În ansamblu, pictorul are argumentele profesionalismului şi bucuria de a fi urmat în artă de admiratori fideli…
(Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art XXI, 2009)

website link: ,