Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/05/2024

Scroll to top

Top

Revista ARTA 64-65 / 2023

Revista ARTA 64-65 / 2023
Nistor Laurențiu

Ca de fiecare dată în ultimii ani, numărul 64-65, al treilea pe 2023 al revistei ARTA, este dedicat unor programe colective majore ale Uniunii Artiștilor Plastici din România. Dosarul principal al numărului cuprinde texte și imagini despre SNAC – Salonul Național al Artelor Contemporane. Aflat la a șasea ediție anuală în formula lui post 1989, reluat deci din 2018, SNAC din 2023 este pus sub semnul tematic general al „Supraviețuirii” în aceste vremuri tulburi și tensionate. Cu peste 300 de artiști plastici din toată țara, SNAC s-a desfășurat în 9 galerii de artă și 3 muzee partenere din București. Ediția din 2023 a avut un curator general în persoana Ruxandrei Dreptu, președinta secției de critică și istoria artei a UAP, care semnează textul introductiv al dosarului. Ea a fost secondată de o serie de curatori pentru fiecare dintre spațiile expoziționale ale salonului, răspândit în toată capitala. O noutate a acestei ediții a fost „înfrățirea” dintre un curator și un artist vizual în gestionarea fiecărui spațiu de expunere. 

Un al doilea dosar tematic al numărului de față este dedicat Premiilor UAP pe 2023. Proiect prioritar al UAP la fel ca și SNAC, desfășurat și el cu continuitate de câțiva ani buni, Premiile UAP – în număr de 19 – au fost acordate următoarelor specialități: pictură, sculptură, grafică, design, multimedia, arte decorative, scenografie, diaspora, critică de artă, tineret, artă religioasă, artă în spațiul public, de excelență, al revistei ARTA, al Consiliului Director al UAP, al Juriului, al fundației AVV, Ion Atanasiu Delamare, și nu în ultimul rând marele premiu. Aveți în paginile revistei prezentare premianților.

Revista se găsește în librăriile și spațiile partenere: Cărturești, Humanitas, Sedcom Libris, Librăria La Două Bufniţe Timișoara, Galeria Quadro Cluj, Librarium, Inmedio, Relay, pe site-ul nostru și la sediul redacției din Str Biserica Amzei 7-9 București, de marți până joi între orele 9-15.00.


The new issue of ARTA magazine 64-65 / 2023 is out now.

As always in recent years, issue 64-65, the third issue in 2023 of ARTA magazine, is dedicated to several major collective programs of the Romanian Fine Artists Union. The main dossier of the issue includes texts and images about SNAC – The National Salon of Contemporary Arts. Now in its sixth annual edition in its post-1989 formula, and thus resumed in 2018, SNAC 2023 is placed under the general thematic banner of „Survival” in these troubled and tense times. With over 300 visual artists from all over the country, SNAC took place in 9 art galleries and 3 partner museums in Bucharest. The 2023 edition had assigned as general director Ruxandra Dreptu, president of the UAP’s section of critique and art history, who signs the introductory text of the dossier. She was assisted by a series of curators for each of the exhibition spaces of the salon, spread throughout the capital. A novelty for this edition was the „pairing” of a curator and a visual artist in the management of each exhibition space. 

The second thematic dossier of this issue is dedicated to the 2023 UAP Awards. UAP’s priority project, like SNAC, which has also been running continuously for several years, the UAP Awards – 19 in number – were awarded to the following disciplines: painting, sculpture, graphics, design, multimedia, decorative arts, scenography, diaspora, art critique, youth, religious art, art in the public space, excellence, ARTA magazine, the UAP Board of Directors, the Jury, the AVV Foundation, Ion Atanasiu Delamare, and last but not least, the grand prize. Detailed presentations of the winners can be found in the pages of the magazine.

The new issue can now be found in bookstores and partner spaces throughout the country: Cărturești, Humanitas, Sedcom Libris, Librăria La Două Bufniţe Timișoara, Galeria Quadro Cluj, Librarium, Inmedio, Relay, on our website and at the editorial office in Str. Biserica Amzei 7-9 Bucharest, from Tuesday to Thursday between 9-3 PM.