Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

Rezidențele «No Frontier» @ Iaşi

Rezidențele «No Frontier» @ Iaşi
Nistor Laurențiu

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași lansează un apel la candidaturi în cadrul proiectului Rezidențele «No Frontier», dedicat artiștilor vizuali români din alte țări.

Propunându-și să ofere, în 2024, o rezidență la Iași de 1-3 săptămâni (în perioada aprilie-septembrie 2024), completată cu o bursă în valoare de 3.000 de lei, Rezidențele «No Frontier» reprezintă o formă de suport și încurajare a practicii artistice, oferind unor artiști români care trăiesc peste granițe oportunitatea de a lucra în mediul cultural ieșean.

Parte din programul „Acasă la MNLR Iași” (Rezidențe literare și artistice) al Proiectului de Management al MNLR Iași. 2022-2027, Rezidențele «No Frontier» se adresează tuturor artiştilor vizuali români din alte țări. Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili și artiști independenți, liber profesioniști, studenți ș.a.

Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV (care să includă experienţa profesională a candidatului/portofoliu: pentru artişti plastici sunt necesare minimum 10 fotografii ale lucrărilor de artă personale, cu menționarea dimensiunilor lucrărilor; pentru artiști fotografi&video se va trimite un link de transfer care să conțină minimum 10 materiale foto/video realizate); copie după actul de identitate (carte de identitate sau pașaport); și formularul de înscriere (unde vor fi completate obligatoriu: nume, prenume, o propunere de proiect de minimum 1.500 de semne cu spații). Propunerea de proiect trebuie să includă: tema/temele abordate de proiectul artistic, argumentarea relevanţei bursei la Iași pentru realizarea proiectului, locuri/muzee propuse spre vizitare pentru realizarea proiectului artistic, modalități de realizare.

Formularul de înscriere poate fi descărcat aici.

Proiectele propuse vor fi analizate pe baza următoarelor criterii:

● Legătura tematică a proiectului artistic cu autorii reprezentativi pentru rețeaua MNLR Iași și/sau patrimoniul instituției;

● Impactul pe care îl va avea proiectul în comunitatea locală, fiind preferate propunerile ce pot contribui la revitalizarea vieții cultural-muzeale ieșene;

● Calitatea și originalitatea propunerii proiectului artistic;

● Fezabilitatea realizării proiectului în perioada desfășurării acestuia (aprilie-septembrie 2024). Nu există cerințe tehnice în privința realizării proiectelor, însă acestea vor fi evaluate și în funcție de fezabilitatea costurilor lor (Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași va deconta o sumă de până în 1.000 de lei pentru achiziționarea materialelor);

● Utilitatea produsului cultural-artistic ce va rezulta din proiect (pentru expunerea în spațiile expoziționale ale instituției sau alte modalități de întrebuințare).

Invităm artiștii interesați să trimită dosarele de candidatură până la data de 29 martie 2024, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com.

Precizări suplimentare:

Artistul beneficiar al Rezidențelor «No Frontier» are obligația ca, la finalul perioadei de stagiu în Iași, să livreze MNLR Iași un produs artistic material (pictură, sculptură, foto, ceramică, instalație, colaj, artă textilă ș.a.).

Materialele, portofoliile, prezentările înscrise în apel trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral artistului care le semnează. Candidații declară pe proprie răspundere că nu încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. MNLR Iași nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile beneficiarilor sunt inexacte.

Lucrările artistice nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altor persoane, care nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.

Nu pot participa la proiect angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele antrenate în organizarea proiectului, membri ai comisiei de selecție ori rude de gradul I ale acestora.

Perioada de înscriere este 19 februarie – 29 martie 2024, iar candidaturile se vor transmite electronic, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 10 aprilie 2024 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.