Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 28/09/2023

Scroll to top

Top

STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2020-ediţia a II-a @ București - UAP

Nistor Laurențiu

Comunicat de presă 29.XI.2020, București

           PALATUL PARLAMENTULUI, CENTRUL INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE, SALA DE EXPOZIŢII ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, vă invitӑ sӑ vizitaţi  expoziţia  de artӑ vizualӑ STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2020-ediţia a II-a, care va  fi deschisӑ ȋn intervalul  4-31 decembrie 2020, la Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuşi”,  strada Izvor 2-4, sector 5, București.

           Expoziţia STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2020 ȋși propune sӑ aducӑ ȋn actualitate simbolistica Evului Mediu prin ce a avut el mai rafinat, elegant, ȋnӑlţӑtor,  grandios, misterios, dar și dureros.  Astfel, heraldica medievalӑ a fost trecutӑ  prin filtrul gândirii și sensibilitӑţii artistului contemporan, materializându-se de cele mai multe ori subtil,  ȋntr-un  periplu artistic care face legӑtura ȋntre trecut și prezent, ȋntre bine și rӑu, ȋntre lumina și ȋntunericul lumii dintotdeauna.    

           De cele mai multe ori, tematica abordatӑ ilustreazӑ simbolic,  metaforic și plastic: istoria unor lecţii neȋnvӑţate, repetate ciclic; nostalgia unui trecut poleit cu mister; speranţa unui orizont al normalitӑţii.  Astfel de abordӑri  tematice intensificӑ natura profundӑ și autenticӑ a mesajului artistic transmis prin culoare și formӑ. Compoziţiile sunt de facturӑ decorativӑ, graficӑ sau picturalӑ, sau un melanj ȋntre acestea. Tehnicile de lucru vizeazӑ ȋn principal  mediul textil,  ȋncadrându-se  ȋntre clasic  (tehnica haute-lisse, broderia manualӑ, pictura pe pânzӑ, colajul textil, serigrafia)   și neconvenţional (tehnici mixte, tehnici personale sau  digitale pe suport textil). Expresia simbolicӑ a culorilor diferӑ de la o lucrare la alta, fiind supusӑ mesajului ideatic exprimat.

           Indiferent de formӑ, culoare sau subiectul ales, steagurile prezente ȋn cadrul acestei ediţii sunt steaguri ale speranţei fiecӑruia dintre noi, ale luptei pentru o viaţӑ ȋn care omul ȋși gӑsește liniștea, echilibrul, demnitatea, siguranţa și sensul.

           Expoziţia STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2020 reprezintӑ o pledoarie pentru normalitate, pentru  bucuria de a fi  și o demonstraţie a faptului cӑ dragostea și credinţa  ȋn     ceea ce facem ne salveazӑ și ne ajutӑ sӑ mergem mai departe. Ȋn acest sens, este convingӑtoare energia pozitivӑ care transpare din fiecare creaţie artisticӑ  prezentӑ ȋn cadrul acestui eveniment. 

           Publicul poate admira lucrӑri semnate de artiști consacraţi și de studenţi ai universitӑţilor de arte din România. Protagoniștii sunt urmӑtorii:  Aionițoaie Raluca Maria, Apetrii Ionela,  Apostol Letiţia, Banciu Regep Rodica,  Bӑdӑlӑu Liana,  Bӑleanu Mihaela, Brustureanu Cornelia, Bucșaru Nicoleta, Bunea Claudia-Adriana, Cănija Popa Adriana Emilia, Cioabӑ Roberta Mihaela,  Ciubotariu Daniela-Veronica, Cociuba Edita,  Csata Hermina, Dincӑ Dana,  Ene Miana Crina,  Frȋncu Maria-Alexandra, Frumușeanu Daniela, Grasu Miron Adriana Gianina, Greaca Maria Laura, Greaca Elena Livia, Hașegan Miruna,  Hlihor Georgeta,  Hoble Ana Domnica, Hodoroabӑ Raluca Simona,  Ilea Victoria, Laszlo Golumbeanu Karmen, Lӑzӑrescu Cezar, Maliţa Michaela,  Mateescu Venus Marian, Mărghidan Ecaterina, Mera Rahela, Mirea Simina Marina Liliana, Mocanu Pӑun Mariana, Moldovanu Mihai,  Morozan Magda, Moruz Viorica-Ana,  Neacșu Alexandra,  Negreanu Maria,  Nechita Daniela-Maria,   Oancea Morar Diana, Oprișa Cristina-Gloria, Panaitescu Ana Maria, Pișcoran Virginia,  Popescu-Lopez Maria Elis.,  Rugescu Ana-Maria,  Socaciu Ruxandra Eugenia, Stancu Mioara Trandafira,  Stoinescu Elena Ana, Şerban Maschek Denissa, Şercӑianu Ramona,  Teodorescu Valentin,  Tepșan Ioana Cӑtӑlina, Toadere Cristina, Ungureanu Adelina, Vida Porumb Zoe,  Vîlcu Ioana, Vrӑjitoru Alexandru,  Vodӑ  Alina,  Zetu Daria.  

Curator:Frumușeanu Daniela

Organizatori: Frumușeanu Daniela, Bӑdӑlӑu Liana, Neacșu Alexandra

Procesare digitalӑ afiș/ banner: Bӑdӑlӑu Liana

Procesare digitalӑ DVD: Neacșu Alexandra

Partener media: Modernism și  Uniunea Artiştilor Plastici din România.