Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Zaharescu Mircea Florian[:en]Zaharescu Mircea Florian[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Zaharescu Mircea Florian
Zaharescu Mircea Florian
Adresa: Str.Dr.Kock nr 2/2, Roman – România
Tel: +40233.733.381, +40766.363.466
e-mail: zaharescu_florin_mircea@yhoo.com

web: ,

 

Prezentare Demers Artistic

Spirit creator ardent , aplicat îndeosebi artei sculpturii , dar și artelor conexe , Florin Zaharescu are mobilitatea intelectuală și instrumentele de expresie nemijlocite spre a acoperi o arie largă de solicitări , de la monumente de for public cu rezonanță istorică , la madone și sfinți din catedrale catolice. Are aplicație pentru desen și modelaj , pentru grafica și nici tehnică picturii nu-i este străină . Dimensiunea intelectuală a artistului se relevă în concepția modernă a volumelor sculpturale înscrise dinamic în spațiul public . Unele dintre ele , memorabile , s-au integrat spațiului urban ca niște semne reprezentative pentru istoria și spiritualitatea locurilor . Roman Vodă și Miron Coston , sculpturi tratate angular , sever chiar , sugerează pe de o parte dimensiunea de ctitor al voivodului și , pe de altă parte , cruzimea asasinării la Roman a cărturarului cronicar . Florin Zaharescu face din dimensiunea intelectualității adjuvantul necesar elaborărilor simbolice și o pr emiza a deschiderilor către orizonturile unei modernități care se întîlnește deseori cu tradiția …

website link: ,[:en]

Zaharescu Mircea Florian
Zaharescu Mircea Florian
Adresa: Str.Dr.Kock nr 2/2, Roman – România
Tel: +40233.733.381, +40766.363.466
e-mail: zaharescu_florin_mircea@yhoo.com

web: ,

 

Prezentare Demers Artistic

Ardent crearive spirit , especially dedicated to art sculpture , but also to the related arts ,Florin Zaharescu has the intellectual mobility  and the tools of direct expression , to cover a wide range of requirement froom public monuments with  historical rezonance , madonnas and saints of the catholic cathedrals . He has drawing and modelling for graphics and the painting technique is not stranger to him . The intellectual dimension of the artist is revealed in the conception of the sculptural volumes recordet dynamically in the public space . Some of them memorable , were integrated into the urban space , as if some representative signs for the history and spirituality of those places . Roman Voda and Miron Costin , angular treated  sculptures , even severe , on the one hand suggest the dimension of a voivode’s founder , and on the other hand , they suggest cruel assassination in Roman of the scholar columnist . Florin Zaharescu makes from the dimension of the his intellectuality the supplement necessary fro his symbolic elaborations and the premises fro the openings towards the horizons of a modernity which often meets tradition … Critic de arta Valentin Ciuca .

website link: ,

[:]