Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 18, 2018

Scroll to top

Top

Gavrilean Dragoş

Administrator
Gavrilean Dragos
Gavrilean Dragoş
Adresa: Iași – România
Tel:
e-mail: iustin_gavrilean@yahoo.com

Gavrilean Dragos_“Memorii”, diptic, tehnică mixtă, 2x70x35 cm_Memories_diptych_mixed techniques_2x70x35cm

“Memorii”-diptic-tehnică-mixtă-2x70x35-cm

Prezentare Demers Artistic

„Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova” – autor Valentin Ciucă
„Format în spiritul artei murale, Dragoş Gavrilean se arată disponibil către toate tipurile posibile de comunicare prin imagine. Această mobilitate intelectuală îi permite să inoveze continuu şi deseori să convingă. Apetitul pentru abstract şi originalitate îl asociază modei timpului nostru învălmăşit şi stresant. Amprentele, ca temă de reflecţie, par a fi o direcţie utilă pentru dezvoltări ulterioare.”

„Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova”
Editura Art XXI, 2011
autor: Valentin CIUCĂ

„Prietenii muzeului – Dragoş Gavrilean şi Bogdan”
“Tatăl lor este Dimitrie Gavrilean, fabulosul pictor, profesor, decan la Arte o legislatură. A fost, ca şi urmaşii lui, să fie înnobilaţi de Dumnezeu cu harul creaţiei. Îmbrăţişînd bisericile au căpătat tustrei aură sfîntă şi fast de altar. Bogdan şi Dragoş par gemeni, dar gemeni sînt în ceea ce creează. Fondul comun este izvorul creştin. Au picturi cu străluciri de aur, cum sînt lăcaşele noastre sfinte, au simboluri profunde, al căror fir îi leagă de paleocreştinism, de precolumbieni, de Orient, de inima Tatălui Sfînt. Fac lucruri cu zăbavă, în taină, ca nişte rugăciuni în chilii de neaflat. E semn că lucrează mînă-n mînă cu Pantocratorul. Aşadar, se mîntuiesc, se eliberează, se iluminează. Ştiu că lucrurile veşnice sînt părţi ale Universului şi trăiesc deodată cu timpul şi cu sufletul şi cu memoria Întregului. Manifestîndu-se într-o astfel de lumină, şi iubirea lor este altcumva: blajină şi sfîntpărintească. Ei sînt ca o plutire în lumea asta, aşa cum plutesc îngerii în pictura lor, sub formă de culoare, transparenţi ca sufletul, ca respiraţia.”

Dacia literară nr. 71 (2/2007) ANUL XVIII
Muzeul literaturii române
auror: Vasilian DOBOŞ

website link: http://www.uapiasi.ro/gallery58.htm,

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.