Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/02/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Bartos Jenő Mihály[:en]Bartos Jenő Mihály[:] - UAP

Nistor Laurențiu

[:ro]

Jeno Bartos
Bartos Jenő Mihály
Adresa: Str. Sarariei nr. 189, Iași – România
Tel: +40749 073 010, +40232 225 333
e-mail: jenobartos@gmail.com

Revelație (Iluminare), uleiacrilic pe pânză, 120x100cm, Epiphany (Illumination).

Revelație-Iluminare, acrilic pe pânză, 120×100 cm.

Prezentare Demers Artistic
De la începutul carierei profesionale m-am decis asupra unei forme de reprezentare de sinteză, un demers creator supus principiului după care „arta nu reproduce vizibilul, ci face vizibil”. O viziune artistică ce presupune o formă de reprezentare figurativă asociată cu simbolul, un model pictural întemeiat pe forța sugestivă a elementelor de limbaj și pe universalitatea codurilor vizuale.
Pe parcursul carierei profesionale căutările s-au concentrat asupra unor subiecte ale imaginarului, cercetare care m-a condus spre investigarea lumii sacrului. Preocupările artistice actuale presupun continuarea programului estetic început cu ani în urmă, punând accent pe cercetarea domeniului fascinant al sacrului.

website link: www.jenobartos.com,

[:en]

Jeno Bartos
Bartos Jenő Mihály
Adresa: Str. Sarariei nr. 189, Iași – România
Tel: +40749 073 010, +40232 225 333
e-mail: jenobartos@gmail.com

Revelație (Iluminare), uleiacrilic pe pânză, 120x100cm, Epiphany (Illumination).

Epiphany-Illumination, acrilyc on canvas, 120×100 cm.

Prezentare Demers Artistic
Since the early career I decided on a synthetic form of representation, a creative approach subject to the principle according to which „art does not reproduce the visible, but makes visible”. An artistic vision implies a form of figurative representation associated with a symbol, a pictorial model based on the suggestive power of language elements and the universality of visual codes.
During searches career focused on issues of imagination, research led me to investigate the sacred world. Current artistic concerns involve continuation of the aesthetic started years ago, focusing on the research domain of the sacred fascinating.

website link: www.jenobartos.com,

[:]