Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iulie 7, 2022

Scroll to top

Top

Cheşuţ Cristian

Administrator
CHESUT CRISTIAN
Cheşuţ Cristian
Adresa: Str. Donath nr. 117, bloc O1, scara II, etaj 3, ap. 35, Cluj Napoca – România
Tel: +40746 846 913
e-mail: chesutdesign@yahoo.com

web: www.uad.ro,

LUCRARE CHESUT CRISTIAN

Prezentare Demers Artistic

Porţile Clujului ca efigii de iubire
Istoricii nu ştiu şi nu pot să prezinte Clujul medieval – Oraşul de altădată în general – decât în maniera lor specifică, impusă de rigorile meseriei. Cititorii preiau mesajul cu oarecare greutate, se concentrează şi încearcă să-şi reprezinte ei, cu fantezia fiecăruia, viaţa clujeană de-odinioară, pornind, totuşi, de la ceea le oferă istoricii. Literaţii sunt însă privilegiaţi, fiindcă au libertatea să ia faptele şi datele istorice ca pretext şi să reconstituie lumea trecută prin prisma unui zbor al gândului, cu ajutorul imaginilor artistice. Aşa face Adrian Grănescu, căutător în cronici, dar căutător de vise, de crochiuri, de chipuri şi icoane, unele zugrăvite, altele tăiate în filigran, altele încrustate în basorelief. Se văd astfel – prin semne – străzi, statui, biserici şi palate, turnuri şi ziduri, morminte şi parcuri, toate devenite porţi, porţi ale iubirii omeneşti. Verbul lui Adrian Grănescu este însoţit de proza şi de poezia ilustraţiilor lui Cristian Cheşuţ, adevărat literat al imaginii. Vedem astfel, cu ochii spiritului, pe Regele Matia, pe Sf. Gheorghe, un contrafort, o fereastră, treptele Bastionului Croitorilor, Strada Lupului, îl vedem pe Blaga, adică vedem porţi, multe porţi. Unghiurile viziunii artistului fotograf se armonizează aşa de bine cu perspectiva artistului cuvântului, încât, la un moment dat, nu mai înţelegi exact cine mânuieşte cuvântul şi cine imaginea fotografică. În acest fel, Evul Mediu clujean, prelins spre amurg şi contopit cu modernitatea timpurie, se revarsă spre sufletele noastre în chip natural, ca şi cum cei doi artişti n-ar face niciun efort de comunicare. Şi nici nu-l fac, fiindcă ştiu să povestească sfătos şi discret, picurându-ne în minţi şi în inimi, fără ostentaţie, boabe din mărgăritarul „Oraşului Comoară”. Este în această carte o filosofie elegantă a porţii, ca loc privilegiat de trecere, înnobilat, din partea autorilor, cu efigii de iubire.
Academician Ioan-Aurel Pop
Rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

website link: www.uad.ro,