fbpx
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | septembrie 29, 2022

Scroll to top

Top

Brăteanu Costin

Brăteanu Costin
Nistor Laurențiu
Brăteanu Costin
Adresa: Str. Lucian Blaga nr. 8,Ap. 2 , Cod 300002 Timisoara, Romania
Tel: +40721342426, + 40356435734

web: ,

Composition

Prezentare Demers Artistic
Costin Brǎteanu jongleazǎ în pictura pe care o practicǎ deopotrivǎ cu naturalismul, decorativul, geometricul şi abstractul. Raza sa de acţiune este definitǎ cel mai cuprinzǎtor de prefixul “post”. În fapt, este vorba despre o desfǎşurare de sorginte meta-postmodernistǎ. De altfel, pentru Brǎteanu se potriveşte mai bine termenul de artist vizual decȃt cel de pictor, în sensul cǎ sistemul lui de gȃndire esteticǎ aplicatǎ presupune deconstrucţia şi reconfigurarea imaginilor. Tainele cromaticii şi ale perspectivei sunt stǎpȃnite de artist, în a cǎrui muncǎ prevaleazǎ latura, sǎ-i spunem matricialǎ, a realitǎţii, în faţa celei obiectiv- realiste. Preocupat de tehnicile de transfer a semnului vizual de pe palete neconvenţionale, fie ele cuţite, mileuri ori diverse alte suprafeţe, pe suportul lucrǎrilor finale, Costin Brǎteanu demonstreazǎ, fǎrǎ a-şi fi propus în mod programatic acest lucru, un simţ aparte al ritmului. Jocul adȃncimilor de frecvenţǎ ale culorilor pe care le relaţioneazǎ aduc în discuţie potenţialul armonic al unor lucrǎri de facturǎ personalǎ şi, mai mult decȃt atȃt, originale. Astfel, pȃnzele propuse de el sunt cumva muzicale, artistul asumȃndu-şi rolul de DJ.
Mihai Plǎmǎdealǎ, critic de artǎ, curator

Costin Brăteanu oferă publicului, prin opera artistică, un soi aparte al discursului pictural, plastică poetică acoperind prin culoare compoziții structurate aerat, uzând de contrapunctul asumat doct dintre spațiu și materie, dintre concret și pulverulent.

Seriile tematice oscilează între plin și gol, deschizând un amplu teritoriu creativ situat în proximitatea simbolismului peisager. Câmpuri răvășite de prezența imperceptibilă, a fluidului pictural, în căutarea echilibrului sublim dintre cer și pământ, orizonturi crepusculare, jerbe luminice ce izbesc razant carnea vegetală coagulând în cavalcada policromă, plină de simboluri uitate, umbrele suavei deveniri, arcul de cerc boltit în înaltul cerului în plină furtună evocă un curajos, trepidant și totodată irepetabil, construct conceptual aerat. Costin se dovedeste prin fiecare ciclu al operei picturale creatorul desăvârșit al crezului personal, evadând temerar în onirismul suav al metafizicului contemplativ. Opera sa, prin fiecare pictură, devine astfel fereastră portal spre teritoriile magnifice ale imaginarului, un infinit caleidoscop paradisiac situat dincolo de zare, dincolo de cer, în câmpiile elizee, acolo unde culoarea devine luminică.

Artist matur, pictor a cărui plastică atinge tangent, pe lângă peisaj, compozițiile cu caracter sincretic, modulând un vast palimpsest ce adaugă colajului tehnica în pastă reliefată, combinatorica frotajului, uzând din plin de zestrea tradițiilor broderiei românești, survolând bine dozat geometria arhetipală a iei, cojocului, construind un discurs plastic în care compozițiile se articulează compact iar arhitectura vizionară lasă loc plutirii într-un abandon catarthic acaparant. Costin Brăteanu a devenit prin prezența sa ca artist o voce pregnantă în urbea de pe Bega ce adună spre sine prin propria reverberație creatoare, dezinvolt vizionară, invitând la sărbătorescul excurs pe aripile cetății de vis.

Așadar iată-ne în preajma unui epifenomen ce are încă multe de spus în peisajul național și internațional, incitant, provocator și entuziast, polarizând în juru-i nenumărate expoziții, colocvii, serii de tabere internaționale ce demonstrează pe deplin vigoare, entuziasm și profesionalism.

Dr. Kelemen Gabriel 2017

website link: ,