Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Cîmpian Elena Felicia[:en]Cîmpian Elena Felicia[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Cîmpian Elena Felicia
Cîmpian Elena Felicia
Adresa: Str. Sinaia, Nr. 13, Cluj Napoca – România
Tel: +40746 846 913
e-mail: elena.felicia@yahoo.com

web: ,

OFRANDA-colaj textil, 100-120cm

FOSILE-tapiserie-170x260cm. haute-lisse

Prezentare Demers Artistic

Elena Felicia Cîmpian este Conf.Dr.Univ. la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte Vizuale, absolventă a Academiei de Arte Vizuale ,,Ion Andreescu,, Cluj-Napoca promoţia 1996. Artist cu o bogată activitate expoziţională, desfăşurată în diverse genuri şi tehnici: grafică, artă textilă şi pictură.
A participat începând cu anul 1993 la numeroase expoziţii peste (118) de grup, naţionale, internaţionale şi 9 expoziţii personale. Activitatea artistică este dublată de cercetare ştiinţifică, a publicat 3 cărţi, a participat la numeroase comunicări ştiinţifice şi simpozioane, naţionale şi internaţionale.
,,Prioritatea registrelor brăzdate de o lumină învăluitoare şi a acordurilor întemeiate pe muzica discretă a alburilor şi griurilor mineralizate, recomandă obstinata invocare a nevoii de convieţuire sub imperiul armoniei, împăcării şi reculegerii., Prof.Dr.Negoiţă Lăptoiu 1999, Enciclopedia Artiştilor Plastici Contemporani.
…Elena Cîmpian exersează cu dezinvoltură şi originalitate în maniere care probează cunoaştere, inspiraţie, măiestrie şi sinteză expresivă, afirmându-se ca o energie viabilă, rodnică, referenţială în climatul atât de complex al artei contemporane, cu audienţă şi preţuire firească în context românesc şi internaţional. Prof.Dr.Univ.Negoiţă Lăptoiu ,Adevărul de Cluj,2005.
…Am selectat exclusiv, arta textilă, conjugate tematic în tehnica colajului care se structurează în jurul ideii de confesiune creştină, acestea sunt nu numai titlurile unor lucrări ci şi etape ale relevării spiritului…,,exprimate în mărturisirea transcendenţei creştine. Semnele plastice, ale creştinismului, sunt transfigurate în materiale şi sintetizări ale formei, care ocolesc colajul mimetic şi articulează harta unui spirit impregnat de credinţa creştină,, Oana Cristea Grigorescu ,,Primii zece ani-Galeriile Radio de la Muzeul de Artă Banfy Cluj Napoca, Catalog,2011

website link: ,

[:en]

Cîmpian Elena Felicia
Cîmpian Elena Felicia
Adresa: Str. Sinaia, Nr. 13, Cluj Napoca – România
Tel: +40746 846 913
e-mail: elena.felicia@yahoo.com

web: ,

OFRANDA-colaj textil, 100-120cm

Offering collage-textile-100-120cm.

Prezentare Demers Artistic

Elena Felicia Cîmpian is a PhD Associate Professor at the University of Oradea, Faculty of Arts, and a graduate student of “Ion Andreescu” Academy of Visual Arts, Cluj-Napoca, class of 1996. She is an artist with a rich exhibition activity in various genres and techniques: graphics, textile art and painting.
Since 1993 she has taken part in numerous group, national, international exhibitions (over 118) as well as in 9 solo ones. Her artistic activity is doubled by her scientific research. She has published 3 books and she has taken part in many scientific sessions and symposia, both on national and international level.
“The priority of registers permeated by a wrapping light and the arrangements based on the discreet music created by the shades of white and mineral greys, recommends the obstinate summoning of the need of living under the rule of harmony, reconciliation and meditation” ((PhD Prof Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia Artiştilor Plastici Contemporani, 1999).
“…Elena Cîmpian practises with ease and originality in ways that prove knowledge, inspiration, craftsmanship and expressive synthesis, becoming conspicuous as a viable and fruitful energy, in the complex climate of contemporary art, with natural audience and appreciation in Romanian and international context (PhD Prof. Negoiţă Lăptoiu in Adevărul de Cluj, 28.06.2005).
“We have selected textile art exclusively combined thematically in the collage technique that is structured around the idea of Christian religion. These are not only the titles of some works but also some stages of spirit revelation…, expressed in the confession of Christian transcendence. The artistic signs of Christianity are transfigured in materials and synthesis of shape, which avoid the mimetic collage and articulate the map of a spirit permeated by Christian religion” (Oana Cristea Grigorescu “Primii zece ani – Galeriile Radio de la Muzeul de Artă Banfy Cluj Napoca, Catalog,2011)

website link: ,

[:]