Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Călugăru Ana[:en]Călugăru Ana[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Calugaru Ana
Călugăru Ana
Adresa: Cluj Napoca – România
Tel:
e-mail:

Compozitie 50x60 cm

Compozitie, 50×60 cm.

Prezentare Demers Artistic

Lucrările Anei Călugăru se încadrează perfect în modernitate prin importanţa acordată exprimării personalizate, a unei stări sufleteşti, a unei reverii sau nostalgii. Este remarcabil la reliefurile pictate vigoarea formelor, eleganţa cu care sunt construite şi subtil plasticizate. Avem deopotrivă culori vii şi contraste puternice dispuse în suprafeţe plate. Deşi în fiecare tablou se conturează tonuri diferite şi forme dizarmonice, niciunul nu cunoaşte stridenţa iar echilibrul este deplin. Formele abstracte lasă umbre fine pe planurile abstracte unde tuşele se suprapun şi se întrepătrund delicat în diferite planuri. Unele sunt ferme, rigide, altele sunt jucăuşe, deconstruite. Linia devine personajul principal unic protagonist al compoziţiilor artistei. Linia înseamnă gest iar gestul înseamnă impresia de moment, în lucrări precum Pământ, Cer, Taină, Geneza. Compoziţiile echilibrate nu cad însă în capcana tuşelor aşternute fără nici o regulă în afara celei a dicteului automat. Preferate sunt culorile calme, culorile de pământ, acele nuanţe de galben, ocru şi verde prin care undeva gestualismul se regăseşte cu abstracţionismul.
Forme negre circulare ordonează şi unifică spaţiul, iar fundalul difuz albastru sau verde este presărat cu forme şi linii roşii orizontale ce traversează suprafaţa.
Ana Cânpean, critic de artă

website link: Călugăru Ana,

[:en]

Calugaru Ana
Călugăru Ana
Adresa: Cluj Napoca – România
Tel:
e-mail:

Compozitie 50x60 cm

Compoziton, 50×60 cm.

Prezentare Demers Artistic

Ana Călugăru works fit perfectly into modernity through emphasis on personal expression, of moods, of a dreaming or nostalgia. It is remarkable the vigor at painted reliefs forms, which are built with elegance and subtle plasticized. We have both strong colors and contrasts arranged on flat surfaces. Although each picture is emerging different tones and disharmonic forms, none is fully aware of stridency and the balance is perfect. The abstract shapes leave fine shadows on abstract plans where strokes overlap and intertwine delicately on different plans. Some are strong, rigid, others are playful, deconstructed. The line becomes the unique character, protagonist of the artist .Line is gesture and gesture mean the impression of the moment in works such as Earth, Heaven, Mystery, Genesis. Balanced compositions do not fall into the trap of the stokes outside the rule except of automatic dictate. Favorite colors are calm earth colors, those shades of yellow, ocher and green were action painintg meets abstractionism.
Balck circular shapes ordonates and unifies space and the background diffuse blue or green is sprinkled with shapes and red horizontal lines crossing the surface.

Ana Cânpean, art critic

website link: Călugăru Ana,

[:]