Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 16/04/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Cincă Ioana Elena[:en]Cincă Ioana Elena[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

CINCA IOANA-ELENA
Cincă Ioana Elena
Adresa: Soseaua Banatului, nr. 14 A, Chitila , Ilfov – România
Tel: +40722.292.648
e-mail: ioanabroscaru@gmail.com; ioana_mike@yahoo.com

Efemer - Passing  acryl-material 100x90 cm.

Efemer-acryl-material-100×90-cm.

Prezentare Demers Artistic

“Oniricul și fantasticul se regăsesc uneori cu rigoare, alteori abia sugerate în desenele Cătălinei Codreanu.
Artista sublimează ideile care-i traversează interioritatea în geneze surprinzătoare uneori, alteori prezente într-un context explicit.
Atmosfera pe care o creează în esență, ca într-un sâmbure care va germina linia formelor, învăluie evanescent sinceritatea provocării prin idee.
Acuarelele definesc starea artistei care-și deschide spontan sufletul, imprimând fuziuni, lumini, limpezimi și transparențe în materia vegetală.
Cosider că arta Cătălinei Codreanu are repere interesante: pornind de la desenul hiperrealist, lansează o atmosferă cvasiireală.”
Horia Cucerzan

website link facebook: Ioana Elena Broscaru,

[:en]

CINCA IOANA-ELENA
Cincă Ioana Elena
Adresa: Soseaua Banatului, nr. 14 A, Chitila , Ilfov – România
Tel: +40722.292.648
e-mail: ioanabroscaru@gmail.com; ioana_mike@yahoo.com

Efemer - Passing  acryl-material 100x90 cm.

Passing-acryl-material-100×90-cm.

Prezentare Demers Artistic

“ The oniric and the fantastic may be found sometimes rigorously and other times gentle insinuated in Cătălina Codreanu’s designs.
Sometimes the artist sublimates the ideas which cross her inner self in surprising genesis, which are other times present in an explicit context.
The atmosphere that she creates in essence, just like in a grain which is going to germinate the line of the shapes, surrounds evanescently the sincerity of the challenge trough ideas.
The water-colours define the artist’s frame of mind, who is opening spontaneously her soul, imprinting fusions, lights, clearness, transparency to the vegetal world. I consider that Cătălina Codreanu’s art has interesting marks:
starting with the surrealist design, going on by on oniric bridge towards a chromatic dream melted in a quasiunreal atmosphere.”
Horea Cucerzan

website link facebook: Ioana Elena Broscaru,

[:]