Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 24/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Gaftea Daniela[:en]Gaftea Daniela[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

GAFTEA_DANIELA
Gaftea Daniela
Adresa: Str. Ana Ipătescu, nr.13, bl. 13, sc. A, ap. 14, cod 600005 – Bacău – România
Tel: +40757.732.570
e-mail: daniela.gaftea@yahoo.com
web:,

Semn al biruinţei - Sign of victory - ulei-pânză - oil-canvas - 100 x 80 cm.

Semn al biruinţei – Sign of victory – ulei-pânză – oil-canvas – 100 x 80 cm.

Prezentare Demers Artistic

„Între temele majore care o preocupă pe pictorița Daniela Gaftea și care cer mereu alte puncte de vedere artistică este aceea care face referire la Mitul Cristic. Relația dintre cruce și crucificat, tragedia și simbolistica sacrificiului de sine pentru izbăvirea celorlalți dobândește în expresie artistică sensul unui veritabil memento. Privitorii aderă spontan la imagine și sfârșesc prin a o asuma ca pe o dimensiune a credinței creștine. Dramatismul expresiei compoziționale, sensurile directe sau revelate fiecăruia conduc la ideea că tema este destinată veșnicei interpretări teologale sau artistice.
Racursiurile atent exprimate generează impresia veridicului și a tragicului. Accentele cromatic puternice ale prim-planului se sting în umbrele planurilor de adâncime. Expresia Mântuitorului, dincolo de suferința asumată lasă impresia speranței Învierii.
Daniela Gaftea are posibilitățile imaginative și de expresie ale unui artist capabil să reitereze un subiect milenar și să-l racordeze interesului omului modern…” – Valentin Ciucă
“Aluzia la un fond religios, privit din perspectivă istorică și deschis în același timp spre ordine și spre libertatea abstractă include ca reper transtemporal lucrarea Danielei Gaftea”
Alexandra Titu

website link , [:en]

GAFTEA_DANIELA
Gaftea Daniela
Adresa: Str. Ana Ipătescu, nr.13, bl. 13, sc. A, ap. 14, cod 600005 – Bacău – România
Tel: +40757.732.570
e-mail: daniela.gaftea@yahoo.com
web:,

Semn al biruinţei - Sign of victory - ulei-pânză - oil-canvas - 100 x 80 cm.

Semn al biruinţei – Sign of victory – ulei-pânză – oil-canvas – 100 x 80 cm.

Prezentare Demers Artistic

“Between the major themes that preoccupy the painter Daniela Gaftea and that always ask for other artistic points of view is that referring to the Christ Myth. The relationship between cross and the crucified, tragedy and the self sacrifice symbology for the salvation of the other acquires in artistic expression the sense of genuine ”memento”. The viewers spontaneously adhere to the image and end assuming it like a dimension of Christian faith. The dramatic nature of the compositional expression, the direct or revealed to each person senses lead to the idea that the theme is destined to the eternal theological or artistical interpretation. The attentively expressed foreshortenings generate the veridical and tragical impression. The chromatically emphasized accents of the foreground die in the shadows of the depth plans. The Saviour’s expression, beyond the assumed suffering leaves the impression of the revival’s hope.
Daniela Gaftea has the imaginative and expressional possibilities of an artist capable to repeat a millenary subject and to connect it to the modern man’s interest…” – Valentin Ciucă
“Allusion to a religious background, viewed from a historical perspective and open at the same time towards order and to abstract freedom includes the work of Daniela Gaftea as transtemporal landmark.”
Alexandra Titu

website link , [:]