Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Galiş Petru[:en]Galiş Petru[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

PETRU GALIS 200
Galiş Petru
Adresa: strada J.S. Bach, nr. 29, Timișoara – România
Tel: +40722.801.137
e-mail: petrugalis@yahoo.com
web:

Pictură neterminată numărul 141-Cărţile-Ulei pe pânză-120x140 cm-Unfinished Painting no 141 - The Books-Oil on canvas-120x140 cm

Pictură-neterminată-numărul-141-Cărţile-Ulei-pe-pânză-120×140-cm.

Prezentare Demers Artistic

Petru Galiş este, fără îndoială, un raţional elevat, un subtil capabil să manifeste concomitent capacităţi analitice surprinzătoare, dar şi un pronunţat simţ al sintezelor. El devine un veritabil performer atunci când se complace în duetul graţios al finisărilor irizaţiilor structurale miniaturale, dar şi atunci când, cu o dezinvoltură de virtuoz sensibil, inventează „neterminări” programat terminate.
Este, de asemenea, interesant şi omul în asociere cu artistul, deoarece Petru Galiş are un neobişnuit mod de a se avânta într-un joc frumos al vorbei, fie că este o rostire despre sine, despre opera sa, sau despre o alta, de exemplu cea a unui maestru mult admirat.
Caligrafiind cu graţie, artistul ajuns la deplină maturitate, îşi orientează acum forţa lucidă a debutului de altădată spre sublimări discrete. Fără îndoială, există în lucrările lui de azi o eleganţă care ţine de linie, culoare, structură. În acelaşi timp, existenţa compoziţională evidenţiază, în complexitatea unui context personal, un fel de ordonare rafinată specifică, în care Petru Galiş excelează.
Disimulat adesea sub masca „cuminţeniei”, artistul leagă cu subtilă luciditate virtutea unui modernism marcat de nostalgii, cu eleganţa voit calofilă a facerii iscusite şi a jocului controlat.

Ciprian Radovan

website link

[:en]

PETRU GALIS 200
Galiş Petru
Adresa: strada J.S. Bach, nr. 29, Timișoara – România
Tel: +40722.801.137
e-mail: petrugalis@yahoo.com
web:

Pictură neterminată numărul 141-Cărţile-Ulei pe pânză-120x140 cm-Unfinished Painting no 141 - The Books-Oil on canvas-120x140 cm

Unfinished-Painting-no-141-The-Books-Oil-on-canvas-120×140-cm.

Prezentare Demers Artistic

Undoubtedly, Petru Galiş is a lofty rational artist, a subtle spirit, able to express astonishing analytical capacities but also a keen sense of synthesis, at the same time. Whenever he decides to indulge himself to the gratious duet of finishes, of miniatural structural iridescences, Petru Galiş becomes a genuine performer. Also, when the painter contrives „incompleteness”, meant to be complete, he manages to succeed in his art.
We also find appealing the individual in association with the artist, because Petru Galiş shows a particular way of throwing himself into a beautiful game of language, either it is a self utterance, a speech about his art or another one, for instance the art of a highly respected artistic.
Gratiously using the art of calligraphy in his way to full maturity, the artist steers the initial sharp strength towards subdued sublimations. Obviously, his present-day paintings show a sort of elegance given by line, color, structure. Meanwhile, the composition emphasizes a specific refined ordering, in which the artist exceeds.
Concealed by the mask of „sobriety”, the artist subtly binds the virtues of a nostalgic modernism to the intended calophile elegance of clever creation and unrestrained playing.

Ciprian Radovan

website link

[:]