Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/07/2024

Scroll to top

Top

Realizare concept și machetă de execuție statuie ecvestră pe soclu, a lui IOAN (IANCU) de HUNEDOARA

Realizare concept și machetă de execuție statuie ecvestră pe soclu, a lui  IOAN (IANCU) de HUNEDOARA
Nistor Laurențiu

TEMĂ CONCURS DE SOLUȚII

Realizare concept și machetă de execuție statuie ecvestră pe soclu, a lui

IOAN (IANCU) de HUNEDOARA (în postura de războinic pe cal)

1. Preambul –

Scurtă descriere a personalității hunedoreanului Ioan (Iancu) de Hunedoara: 1407 – 11 august 1456:

Personalitate complexă a secolului XV, cu o carieră militară de excepție dar în același timp și cu aptitudini politice remarcabile, despre care documentele cancelariilor europene oferă mărturii temeinice cu privire la aprecierea de care acesta se bucura nu numai în țara sa, ci și în Europa, despre care Nicolae Iorga și Andrei A. Rusu spuneau că a reușit să personifice în ființa lui superioară, prin calitățile sale, neamul întreg. Datorită calităților arătate a primit din partea contemporanilor mai multe supranume care atestă respectul pe care apărătorul creștinătății îl avea în rândul acestora: ”Atlet al lui Hristos”, ”Cavalerul alb” sau ”Lumina lumii”.

Data exactă a venirii sale pe lume nu este menționată în documentele vremii, dar este general acceptat în mediul academic ca moment al nașterii sale anul 1407. Ioan (Iancu) de Hunedoara este amintit pentru prima dată în actul de donație emis de Sigismund de Luxemburg pe 18 octombrie 1409, unde este menționat alături de frații tatălui său, Radu și Mogoș, și de vărul acestora Radu, ca fiu al unui cavaler de curte pe nume Voicu și al Elisabetei Mărgineanu. Familia este de obârșie românească cu un statut social emancipat, potrivit familiilor care erau în slujba regelui.

S-a căsătorit în jurul anului 1430 cu Elisabeta Szilágyi și au avut doi copii, Ladislau, născut la Hunedoara în anul 1431 și Matia, venit pe lume la Cluj, în 1443.

Deși nu a fost lipsit total de educație, nu a excelat în acest domeniu. În schimb a excelat pe câmpul de luptă, unde, spun cronicile, se simțea precum peștele în apă sau cerbul în pădure. Educația militară și cariera le-a început în preajma condotierului italian Filippo Scolari, după moartea căruia a intrat serviciul despotului sârb Ștefan Lazarevici, a familiei Újlaki și le-a desăvârșit, după 1430, în serviciul regelui Sigismund de Luxemburg și al ducelui de Milano, Filippo Visconti, de acum nu ca simplu ostaș, ci conducând un detașament de 6-12 călăreți.

Anii 1436-1438 îl găsesc în Cehia unde împreună cu fratele său, Ioan cel Tânăr, luptă pentru recunoașterea lui Sigismund de Luxemburg și ca rege al Cehiei.

Dar dincolo de aptitudinile și calitățile sale militare, profilul personalității lui Ioan (Iancu) de Hunedoara nu ar fi complet dacă nu am aminti și abilitățile diplomatice și politice cu care marele om de stat și-a uimit contemporanii, dar și acelea de civilizator și ctitor.

Participarea activă și decisivă a eroului hunedorean la luptele și negocierile de încheiere a războiului husit care dura de 20 de ani, între locuitorii din Boemia și imperiul germanic, indica deja abilitățile diplomatice deosebite care l-au ajutat mai târziu pe Ioan să evite dubla confruntare, cea de pe frontul de vest cu Jiskra și austriecii, respectiv cea cu otomanii de pe frontul sud-estic.

De asemenea și-a asumat rolul de lider al partidei naționale, opusă celei filo-austriece, care l-a propulsat în funcția de guvernator al Ungariei (1446) iar pe fiul său Matia în cea de rege al Ungariei (1458).

Anul 1438-1439 marchează începutul carierei politice, fiind numit de noul rege al Ungariei, Albert I de Habsburg, în funcția de ban al Severinului, distincție pe care mai târziu a completat-o cu cea de voievod al Transilvaniei, comite al Timișului, comite al Secuilor, comite al Solnocului, comite perpetuu al Bistriței, căpitan al ținuturilor de la răsărit de Tisa și căpitan general al Ungariei, toate acestea culminând cu alegerea sa în funcția de guvernator al Ungariei.

Din punct de vedere arhitectural în vremea sa marile proiecte de construcție militară și civilă s-au mutat de la curtea regală de la Buda în provincie. În anii 40 și 50 ai secolului XV, hunedoreanul, pe lângă domeniile pe care le stăpânea deja, a mai primit însemnate danii regale (Deva, Șoimoș, Belgrad, Hațeg, Orșova, Bistrița etc) care cuprindeau implicit cetăți, palate, castele, pe care le-a modernizat și adaptat la noile cerințe, atât din punct de vedere militar cât și estetic. De asemenea el a fost cel care a creat premizele apariției renașterii italiene timpurii în Transilvania.

Cariera militară strălucită, marcată de înfrângeri, dar și de victorii răsunătoare, a început cu luptele de la Sântimbru, Sibiu și pe râul Ialomița 1442, a continuat cu ”Campania cea lungă” 1443-1444, Varna 1444, Câmpia Mierlei 1448 și a culminat cu victoria de la Belgrad din iulie 1456, unde armata creștină, condusă de Ioan (Iancu) de Hunedoara și călugărul Ioan de Capistrano, l-a învins pe temutul Mohamed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului (1453) și a oprit înaintarea Imperiului Otoman spre centrul Europei. Din păcate această victorie a fost și ultima. Ceea ce nu au putut face turcii și dușmanii politici a făcut boala, care l-a răpus pe 11 august 1456 în tabăra militară de la Zemun. Este înmormântat în catedrala catolică de la Alba Iulia, alături de fratele său, Ioan de Tânăr și de fiul mai mare Ladislau de Hunedoara, piatra sa de mormânt fiind păstrată până astăzi în acest lăcaș.

Pentru această descriere, s-a folosit următoarea bibliografie:

– Adrian Andrei Rusu, Ioan de Hunedoara și românii din vremea sa, Cluj Napoca 1999.

– Camil Mureșan, Iancu de Hunedoara, București, 1968.

– Csernus Sándor, A középkori francia nyelv történetírás és Magyarország (13-15. század), Doktori mestermunkák, Budapesta. 1999.

– Géza Entz, Erdély építészete a 14–16. században, Cluj Napoca, 1996.

– Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal și Ungaria, I. București, 1915.

– Zsuzsa Teke: Hunyadi János (http://www.mult-kor.hu/rubicon/cikk.php?id=957&page=10).

2. Amplasament

Amplasamentul statuii: se va amplasa în locul statuii existente ce urmează a fi relocată într-o altă zonă (și nu face parte din tema prezentului Concurs de soluții), reprezentându-l tot pe ”marele războinic hunedorean” în centrul sensului giratoriu de lângă hotel Rusca situat în B-dul Dacia din municipiul Hunedoara.

3. Tipul concursului

În conformitate cu art. 105, lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va aplica Concursul de soluții prin organizarea procedurii de atribuire distinctă, cu premii acordate participanților.

Scopul concursului de soluții este selectarea celei mai reprezentative creații în ceea ce privește statuia lui IOAN (IANCU) de HUNEDOARA pe soclu (în postura de războinic pe cal).

În elaborarea și prezentarea propunerilor, nu este sugerat și nu este impus un anumit tip de rezolvare plastică, autorii au deplina libertate de exprimare estetică în ceea ce privește datele operei de artă.

Concursul de soluții este public și se va desfășura în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind organizat cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

În urma examinării proiectelor și machetelor de către Juriul Concursului, se vor desemna câștigătorii Concursului, autorul proiectului de pe locul I, va negocia, potrivit prevederilor legale în vigoare, condițiile în care va realiza opera de artă plastică selectată privind statuia reprezentându-l Ioan (Iancu) de Hunedoara.

În vederea stimulării creativității autorilor care doresc să participe la acest Concurs de soluții, în urma selectării proiectelor depuse de către juriul concursului, primele trei propuneri de proiecte vor primi premii individuale, astfel:

– locul I – 5.000,00 lei;

– locul II – 3.000,00 lei;

– locul III – 2.000,00 lei.

Sumele cuvenite ca premii menționate mai sus se impozitează conform prevederilor codului fiscal în vigoare.

4. Criterii de evaluare a soluțiilor

Concursul de soluții se va derula în două etape:

A. ETAPA I – Prezentarea a două desene (creion, cărbune, sepia, etc.) pe carton, format A1, vedere din față și din profil – ETAPĂ ELIMINATORIE;

1. compoziție; dinamică; forță de expresie; anatomie; plasticitatea liniei; elementele de ținută și armament (armură, armamentul, îmbrăcăminte, harnașament al calului, etc.) specifice epocii istorice respective (sec. XV); asemănarea fizică cu imaginea consacrată a personajului – 40 puncte.

2. Schițe și desene la scară, ale monumentului cât și a soclului, piedestalului pe planșe, format A1. Nu impunem numărul planșelor, dar artistul să specifice scara la care a proiectat ansamblul monumental. De asemenea, ansamblul monumental ce va fi proiectat se va încadra în peisajul urbanistic actual și pe material fotografic. Se atașează schițe din care să rezulte: monumentalitatea lucrării; raportul dintre dimensiunile lucrării și spațiul înconjurător (felul în care aceasta se integrează și îmbogățește spațiul) – 40 puncte.

3. Curriculum Vitae care să cuprindă cel puțin: nume, prenume, domiciliu, data nașterii, studii în domeniu (minim medii), portofoliu de lucrări (minim 2 lucrări de sculptură, basorelief, altorelief sau ronde-bosse), fotografiate față, profil, fotografiile pot fi printate în format A4) – 20 puncte.

Punctajul maxim acordat de către membrii juriului pentru fiecare soluție în parte va fi de câte 100 de puncte.

Punctajul obținut pentru fiecare concurent reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului.

Punctajul final aferent Etapei I pentru fiecare proiect este dat de suma punctajelor obținute pentru fiecare factor de evaluare. Câștigător va fi desemnat proiectul care întrunește cele mai multe puncte.

Această etapă este una eliminatorie, soluțiile care obțin mai puțin de 50 de puncte din maxim 100 de puncte nu se vor califica în ETAPA a II-a.

B. ETAPA A II-A Prezentarea machetei statuii, a soclului și costurilor estimative defalcate pentru statuie și soclu.

1. Integrarea în aspectul arhitectonic și peisagistic al zonei – 15 puncte.

2. Asigurarea unui echilibru optim între configurația estetică monumentală specifică acestui tip de monument și exigentele limbajului sculptural modern – 15 puncte;

3. Asigurarea expresivității, trăsăturilor specifice și definitorii ale personajului – 20 puncte.

4. Aspectul literelor ce compun inscripția și poziționarea acesteia pe postament – 5 puncte.

5. Respectarea raportului dintre părțile componente ale corpului – 10 puncte.

6. Integritatea machetei (lipsă sau prezența unor defecte de lucru sau a unor deteriorări datorate ambalării / transportului) – 2 puncte.

7. Respectarea proporției de 1/5 față de monumentul real – 3 puncte, având în vedere că macheta constituie baza evaluării artistice și va trebui reprodusă cu fidelitate în opera de artă reală.

Algoritmul de calcul va fi următorul:

A) Calitatea artistică a soluției 70% pondere, 70 punctaj maxim

B) Costul de realizare a monumentului, durată de realizare, garanție: 30% pondere , 30 punctaj maxim

Juriul va acorda punctajul maxim soluției pentru care se oferă prețul cel mai mic, iar celorlalte soluții li se va acorda punctajul rezultat in urma formulei:

Algoritmul de calcul : (prețul minim ofertat/ prețul soluției analizate) X 30

Candidații care obțin mai puțin de 50 de puncte din 70 puncte maxim privind calitatea artistică a soluției, vor fi descalificați din această etapă a concursului.

Punctajul obținut pentru fiecare concurent reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului.

Punctajul final pentru fiecare proiect este dat de suma punctajelor obținute pentru fiecare factor de evaluare. Câștigător va fi desemnat proiectul care întrunește cele mai multe puncte.

5. Condițiile de participare la concurs

Acesta este un concurs de soluții, organizat în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, organizat de Municipiul Hunedoara ca autoritate contractantă, câștigătorul stabilit prin această procedură urmând a negocia cu Municipiul Hunedoara contractul privind execuția operei adjudecate.

Concursul de soluții va fi un concurs public de creație, deschis participării autorilor individuali sau reuniți în colective de lucru, calitatea de autor precum și dreptul de autor fiind reglementate prin Legea nr. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare:”este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera” iar ”Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.” 

Se va aplica procedura de atribuire distinctă, cu premii, autorul selectat va negocia, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu autoritatea contractantă condițiile în care va realiza statuia reprezentându-l pe Ioan (Iancu) de Hunedoara.

Un concurent poate depune unul sau mai multe proiecte în concurs, fiecare fiind prezentat separat, în condițiile prevăzute de regulament.

Se admit (se încurajează) stilizări, interpretări moderne, abordări plastice inedite – cu condiția ca personajul să fie ușor recognoscibil și atmosfera degajată de lucrare, să fie monumentală, impozantă, dominantă, marțială, cantonată în epoca istorică respectivă (sec. XV), calitățile plastice preponderente (stil, plasticitate, vibrația suprafeței, amprenta personală, concepție artistică, compoziție, dinamică, forța de expresie, etc.), să fie bine determinate.

6. Conținutul documentației de prezentare:

a, Pentru ETAPA I: Prezentarea a două desene (creion, cărbune, sepia, etc.) pe carton, format A1, vedere din față, din profil și perspective – ETAPĂ ELIMINATORIE;

– Se prezintă schițe și desene la scară, ale monumentului cât și a soclului, piedestalului pe planșe, format A1. Nu impunem numărul planșelor, dar artistul să specifice scara la care a proiectat ansamblul monumental. De asemenea, ansamblul monumental ce va fi proiectat se va încadra în peisajul urbanistic actual și pe material fotografic. Se atașează schițe din care să rezulte: monumentalitatea lucrării; raportul dintre dimensiunile lucrării și spațiul înconjurător (felul în care aceasta se integrează și îmbogățește spațiul);

– Statuia trebuie să fie cu fața spre Bulevardul Dacia NNE (Sântuhalm);

– Artistul va prezenta un Curriculum Vitae care să cuprindă cel puțin: nume, prenume, domiciliu, data nașterii, studii în domeniu (minim medii), portofoliu de lucrări (minim 2 lucrări de sculptură, basorelief, altorelief sau ronde-bosse), fotografiate față, profil, fotografiile pot fi printate în format A4).

b. Pentru ETAPA A II-A. Prezentarea machetei statuii, a soclului și costurilor estimative defalcate pentru statuie și soclu.

Documentația aferentă acestei etape va cuprinde:

– planșe explicite, descriind proiectul statuii, cuprinzând desene la scara stabilită de autor (perspective, vederi, schițe, planuri, secțiuni caracteristice, detalii, după caz);

– machetă realizată la scara 1:5 a statuii, însoțită de piese scrise și desenate dezvoltând, ilustrând sau detaliind concepția estetică și motivațiile propunerii acesteia.

– costurile estimative de realizarea lucrării precum și durată de realizare, garanție, etc.

– format electronic a soluției propuse, conținând toate piesele scrise și desenate.

– materialul din care se va realiza statuia: bronz

– materialul din care se va realiza soclul: beton armat, placat cu piatră de calcar sau de granit.

7. Termene realizare lucrare:

– Termenul de depunere a documentației pentru jurizare aferentă Etapei I – Prezentarea de desene (creion, cărbune, sepia, etc.) pe carton, format A1, vedere din față și din profil și perspective: 28.03.2019, ora 1500;

– Dată limită solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări aferente Etapei I: 08.04.2019;

– Anunțarea rezultatelor aferente Etapei I: 15.04.2019;

– Termenul de depunere a documentației pentru jurizare aferentă Etapei a II-a – Prezentarea machetei, a soclului și costurilor estimative aferente statuii: 14.05.2019, ora 1500;

– Dată limită solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări aferente Etapei II: 20.05.2019;

– Anunțarea rezultatelor aferente Etapei a II-a: 27.05.2019;

– Termenul de finalizare (sculptură, montare și recepție) a lucrării: 20.04.2020;

– Inaugurarea statuii: 01.05.2020.

DIRECȚIA TEHNICĂ,BIROU URBANISM,

DIRECTOR EXECUTIV IULICA DORINA MOISE

IOAN NIMU

Întocmit:

p. ȘEF BIROU INVESTIȚII

ADORIAN SZABO

Documentația suplimentară va fi pusă la dispoziție la cerere, puteți transmite e-mail către it@web-uap.cvuintell.com (Laurențiu Nistor)