Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

Saloanele Moldovei 2024 – Regulament

Saloanele Moldovei 2024 – Regulament
Nistor Laurențiu
Regulament de organizare a

Expoziției – Concurs de Artă Plastică Contemporană

Saloanele Moldovei – ediția a XXXIV-a” – 2024

Sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

 • Organizatori:

Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România;

Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Chișinău, Republica Moldova.

 • Parteneri:

Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei;

Consiliul Judeţean Bacău, România;

Ministerul Culturii al Republicii Moldova;

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Bacău;

Centrul de Cultură George Apostu, Bacău;

Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chișinău, Republica Moldova;

Scopul manifestării:

Expoziţia – Concurs de Artă Plastică Contemporană Saloanele Moldovei – ediția a XXXIV-a îşi propune să ofere publicului iubitor de artă o parte importantă din lucrările şi opera celor mai însemnaţi artişti români contemporani, promovarea creaţiilor de valoare autentică, precum şi integrarea artiştilor plastici într-un climat spiritual naţional.

 • Condiţiile de participare:
 • Expoziţia este deschisă pentru toţi artiștii plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunilor de creație din România şi Republica Moldova, precum şi acelora din diaspora.
 • Participanții vor declara pe propria răspundere, că dețin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa Nr.1);
 • Înscrierea la expoziție se va face online în perioada 6 – 31 mai 2024 pe adresa de e-mail: saloanelemoldovei@gmail.com în baza următoarelor documente:
 • Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare – Anexa 1;
 • Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluție de minim 120 DPI.
 • Calitatea imaginilor trimise trebuie să corespundă originalului lucrărilor;
 • Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate;
 • Preselecția lucrărilor se face de către Juriul Expoziţiei – concurs Saloanele Moldovei – 2024, pe baza imaginilor şi a formularelor trimise de participanți;
 • Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor expoziției;
 • Nu se admit contestații;
 • Rezultatul preselecției va fi comunicat pe site-ul Complexului Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România și al UAP din Republica Moldova în perioada 6 – 7 iunie 2024;
 • Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 10 – 28 iunie 2024 la adresele organizatorilor:
 • artiștii din Republica Moldova: Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, Bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chișinău, Republica Moldova;
 • artiștii din România: Galeriile de Artă Alfa, str. Mărășești nr. 12, parter, Bacău, jud. Bacău, cod poștal 600018, tel. 0740241044
 • Costul trimiterii și returnării lucrărilor va fi suportat de participanți.
 • Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere, cu excepția lucrărilor premiate.

Notă: Lucrările expediate la o adresă de e-mail ce nu este indicată în prezentul regulament, nu vor fi examinate de către membrii juriului.

 • Cerințele față de lucrări:
 1. În cadrul preselecției un autor poate prezenta juriului maxim 3 (trei) poze a 3 (trei) lucrări executate în ultimii 2 ani.
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare în cadrul expoziției-concurs.
 3. În expoziție sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Nu se admit reproduceri/ replici.
 5. Lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât şi estetice.
 6. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură minim 60 cm latura mică, maxim 150 cm latura mare (inclusiv poliptic).
 7. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50 m2 şi să fie manipulabile de două persoane.
 8. Lucrările prezentate vor fi ambalate şi marcate corespunzător, pe versoul lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul executării, adresă, telefon, e-mail.
 9. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea.
 10. Ambalajul lucrării trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
 • Juriul
 • Juriul va fi compus din minim 7 membri: personalități notorii din domeniul artelor plastice, critici de artă, reprezentanți ai instituțiilor organizatorice, selectați de către Consiliul de Conducere al UAP din R. Moldova şi Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România.
 • Juriul se va întruni:
 1. În cadrul dezbaterilor şi avizării lucrărilor promovate la expoziție.
 2. Va nominaliza laureații premiilor după originalul lucrărilor selectate.
 3. Juriul va respinge lucrările originalul cărora nu corespund cu imaginile trimise.

Notă: O persoană poate fi membru al juriului o dată la 3 (trei) ani.

 • Premii:
 • Ministerul Culturii al Republicii Moldova;
 • Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România;
 • Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Republica Moldova;
 • Centrul de Cultură George Apostu, Bacău, România
 • Uniunea Artiştilor Plastici din România;
 • Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova;
 • Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău;
 • Consiliul Judeţean Bacău, România;
 • Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău, Republica Moldova;
 • Responsabilităţile organizatorilor:
 • Organizarea expoziției cu lucrările selectate în urma jurizării;
 • Siguranța lucrărilor din momentul primirii acestora, până la returnarea lor (personal sau la curierat);
 • Promovarea expoziției la nivel local şi internațional;
 • Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de expoziţie;
 • Cheltuielile de organizare (transportul lucrărilor peste hotare, editarea catalogului expoziției, transportul premianților şi a membrilor juriului la vernisaje, cazarea) vor fi suportate de către Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova şi Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România.
 • Responsabilităţile participanţilor:
 • Respectarea tuturor condițiilor de participare;
 • Trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori.
 • Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului.
 • Artiștii îşi pot asigura lucrările în mod individual.
 • Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării.
 • Calendarul expoziţiei:
 • Perioada de înscriere online: 06 – 31 mai 2024
 • Anunțarea rezultatelor preselecției: 06 – 07 iunie 2024
 • Trimiterea lucrărilor: 10 – 28 iunie 2024
 • Jurizarea lucrărilor: 10 – 11 iulie 2024
 • Vernisajul expozițiilor: Bacău – 18 iulie 2024

Chișinău – 29 august 2024;

 • Perioada expoziției la Bacău: 18 iulie – 11 august 2024
 • Perioada expoziției la Chișinău: 29 august – 12 septembrie 2024
 • Returnarea lucrărilor: 23 septembrie – 4 octombrie 2024
 • Dispoziţii generale:
 • Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internat, cataloage, informații personale transmise de către artistul plastic organizatorilor Saloanelor Moldovei;
 • Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziției cu acordul autorului şi cu respectarea legislației în vigoare;
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care diferă de imaginea trimisă spre jurizare;
 • La concurs nu participă lucrările membrilor juriului şi ale invitațiilor de onoare.
 • Lucrările premiate vor intra în colecțiile: Complexului Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România; Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova; Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chișinău, Republica Moldova; Centrului de Cultură George Apostu, Bacău, România.
 • Adresa de email la care se vor trimite documentele necesare pentru înscriere: saloanelemoldovei@gmail.com
 • Informații suplimentare legate de expoziție puteți obține: