Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 16, 2018

Scroll to top

Top

Moldovan Traian

Administrator
MOLDOVAN TRAIAN
Moldovan Traian
Adresa: Aleea Aurora Nr. 4 Ap. 11, 430132, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Studio: str. Victoriei, nr 21, Baia Mare
Tel: +40744,533.969
e-mail: traianmoldo@yahoo.com
web:,

Cumpăna ceriului - lemn şi travertin, 56x72x35 cm.

Cumpăna-ceriului-lemn-şi-travertin-56x72x35-cm.

Prezentare Demers Artistic

DUH ROMÂNESC INTEGRAT ÎN POSTMODERNITATE de sculptorul TRAIAN MOLDOVAN
prof. dr. Negoiţă LĂPTOIU

…Ceea ce particularizează creaţia lui Traian Moldovan nu doar la nivelul generaţiei sale, ci în ansamblul unor preocupări menite a se constitui într-un mod contemporan de a motiva trecerea, dăruind sens şi durată efortului uman este voinţa de a da formă sensibilă şi credibilă eternei deveniri universale. Omniprezentă devine astfel impresia unei permanente curgeri a timpului şi vieţii. (…)
…Neîndoielnic Traian Moldovan traversează un moment de rodnică afirmare creatoare, probată de admirabila stăpânire a modalităţilor de configurare care de mai bine de două decenii au cunoscut un fertil proces de decantare, determinând individualitatea viziunii şi a stilului, cum s-a observat şi cu ocazia expoziţiei aniversare deschisă la Muzeul Naţional de Artă Cluj. Gândind după factura sculpturilor în marmură desăvârşite în taberele de creaţie de la Baia Sprie şi Cărbunari, integrate benefic spaţiului public, a lucrărilor din atelier şi a celor trei compoziţii adânc spiritualizate inserate în semnificativa sinteză de artă contemporană europeană ce alcătuieşte expoziţia omagială „Centenar muzeal Baia Mare” (iunie 2004), ne convingem încă o dată de profunzimea şi coerenţa unui travaliu artistic întemeiat pe o excelentă cunoaştere a tainelor materiei ce se metamorfozează în subtilă şi sugestivă substanţă expresivă. Afiliat clar fondului de gândire şi trăire românească, sculptorul băimărean; se adresează lumii şi eternităţii cu suflul proaspăt al duhului curat, purtător de poezie, luminozitate, vigoare şi demnitate. Formele sculptate au pregnanţă şi fermitate, dar şi blândeţe, duioşie, savoare, bucurând în egală măsură privirea, gândul şi sufletul prin puritatea şi nobleţea fluxului uman vehiculat în autentic limbaj postmodern.
În revista NORD LITERAR Baia Mare
nr. 7-8, 2004 (ilustrat cu 24 reproduceri)

website link ,

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.