Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 13/04/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Catavei Nicolae[:en]Catavei Nicolae[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

CATAVEI_NICOLAE
Catavei Nicolae
Adresa: B-dul Traian, 12/23, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40262.226.161 : +40729.939.944
e-mail: catavei@yahoo.com
web: ,

Autoportret - Radiografie Selfportrait - Radiography,   - tehnică mixtă-mix technique - 92x80 cm.

Autoportret – Radiografie – tehnică mixtă – 92×80 cm.

Prezentare Demers Artistic

Nicolae Caţavei “… propune o structură de mare fascinaţie în cadrul căreia amestecă cu măestrie tradiţia şi cercetarea contemporană, încredinţînd frumuseţii ca şi conţinut, codurile unui alfabet filozofic, arhaic şi misterios. Meditaţia şi cercetarea artistului consideră descifrarea misterului şi valorile de înţelepciune antică ca un loc de învăţare.
Opera sa picturală instalativă transportă dincolo de timp, sugerînd între plinuri şi goluri trasee de experienţă artistică ce coincid cu meditaţia, cu transcendenţa, cu necunoaşterea invizibilui dincolo de universalul vizibil… inserează citate culte în fiecare lucrare pendulînd de la suflul sever la extraordinara magie de culori şi materiale…”

Critic de artă: Silvana Nota, Catalog expoziţia internaţională Materia Viva, Galeria Aripa, Torino, Italia, 2011

website link , [:en]

CATAVEI_NICOLAE
Catavei Nicolae
Adresa: B-dul Traian, 12/23, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40262.226.161 : +40729.939.944
e-mail: catavei@yahoo.com
web: ,

Autoportret - Radiografie Selfportrait - Radiography,   - tehnică mixtă-mix technique - 92x80 cm.

Selfportrait – Radiography, -mix technique – 92×80 cm.

Prezentare Demers Artistic

Nicolae Catavei “…proposes a structure of great fascination in which he artfully combines contemporaneous tradition and research, entrusting to beauty the codes of a philosophical, archaic and mysterious alphabet in view of its content. The meditation and research of the artist considers that deciphering mystery and wisdom values is a place of learning.
His assembling painting work overcomes time, suggesting routes of artistic experience between the plenteous and void items coinciding with meditation, transcendence, the nescience of the invisible beyond the universal visible …inserts erudite quotations in each work, alternating from the severe breath to the extraordinary magic of colors and materials…”

Art critic: Silvana Nota, Catalogue of the International exhibition Materia Viva, Galeria Aripa, Turin, Italy, 2011.

website link , [:]