Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 07/12/2023

Scroll to top

Top

FORMELE GÂNDULUI @ Orizont - UAP

FORMELE GÂNDULUI @ Orizont
Doctor

Comunicat de presӑ

București, 9. 03. 2023

Expoziţia „FORMELE GÂNDULUI” la Galeria de Artӑ Orizont, București

         Joi, 16 martie 2023, la ora 18:30, Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala de Arte Decorative București vă invită la Galeria de Artӑ Orizont,  la vernisajul  expoziției itinerante de artӑ textilӑ „FORMELE GÂNDULUI”, semnatӑ de artista Nicoleta Bicӑ Bucșaru.

Publicul iubitor de artӑ va putea admira  lucrӑrile expuse, ȋn perioada 16 martie-14 aprilie 2023.

Cu acest prilej, Nicoleta Bicӑ Bucșaru aduce ȋn atenţia publicului obiecte artistice realizate cu mӑiestrie ȋn tehnica ȋmpâslirii fibrelor de lânӑ. Pe simeze sunt lucrări care au făcut parte din proiectul masteral, realizat sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu, împreună cu alte creații artistice prezentate în expoziții naționale și internaționale.

Experienţa ȋn domeniu, imaginaţia creatoare și inteligenţa plasticӑ o ajutӑ sӑ creeze un melanj organic expresiv  cu tipuri variate de materiale, generator de texturi spectaculoase ȋn mediu textil. Lucrӑrile reprezintӑ ȋntr-o formӑ explicitӑ sau simbolicӑ apartenenţa la elemente abstracte sau figurative, al cӑror mesaj ideatic  vizeazӑ introspecţia ȋn universul stӑrilor de spirit personale. Energia cromaticӑ a formelor care compun surafeţele, valoarea tactilӑ a texturilor, jocul dintre bi și tridimensional surprind și cuceresc ȋn egalӑ mӑsurӑ receptorul de artӑ.

Datoritӑ ţinutei artistice reprezentatӑ de  profunzimea conceptului, preţiozitatea și acurateţea reprezentӑrii detaliilor, dar și a forţei de convingere a ansamblului,  operele prezente ȋn cadrul expoziţiei „FORMELE GÂNDULUI”, pot constitui surse de inspiraţie pentru cei care doresc sӑ se exprime ȋn mediul textil prin intermediul tehnicii felting.

Expoziţia „FORMELE GÂNDULUI” semnatӑ de artista Nicoleta Bicӑ Bucșaru reprezintӑ o invitaţie  la cӑlӑtorie ȋn lumea spiritului prin mijlocirea actului artistic.

Curator: conferenţiar univ. dr. Daniela Frumușeanu

Prezintӑ: dr. Roxana Pӑsculescu, critic și istoric de artӑ

Design afiș | pliant: Mihai Bӑncilӑ

Parteneri: Uniunea Artiștilor din România

Parteneri media: Radio România Cultural

Sponsori:  Apa Bucovina, Rădăcini Grup, Pinnacle Development, In-Spekt, Tortăreasa