Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Kovacs Ernest[:en]Kovacs Ernest[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

KOVACS ERNEST
Kovacs Ernest
Adresa: Deva – România
Tel:
e-mail:

web: ,

IMG_0004_NEW_0001

Compozitie

Prezentare Demers Artistic

Kovács Ernest se exprimă artistic, dând viaţă: lutului, pietrei, marmurei sau lemnului. Indiferent de materia în care se întrupează formele maestrului Kovács Ernest sunt puternice clare, decupează cu precizie spaţiul, impun privirii o creaţie monolitică, fără detalii, fără încărcătură şi balast. Kovács Ernest reuşeşte să ajungă la esenţa formei cu uşurinţa şi firescul cu care se exprimă: direct şi la obiect fără ocolişuri şi totuşi cu simţul măsurii şi al decenţei.
Creaţia sa a fost apreciată de nume de marcă ale criticii de artă. Astfel Raul Şorban constata: „…sculptura masivă a lui Kovács Ernest revine uneori la practicarea mijloacelor specifice şi la vocaţia ei iniţială ca alteori să reducă masa materiei la semn.”1 iar Dan Grigorescu consemna: „Sculptura se roteşte la Kovács Ernest în lucrări cu un pronunţat simţ al echilibrului volumelor.”2

Adriana Popa Cănija/div>
website link: ,

[:en]

KOVACS ERNEST
Kovacs Ernest
Adresa: Deva – România
Tel:
e-mail:

web: ,

IMG_0004_NEW_0001

Composition

Prezentare Demers Artistic

Ernest Kovacs expresses artistically, by giving life to: clay, stone, marble or wood. Whatever material he uses, the forms created by master Ernest Kovacs are visible powerful, they cut space precisely and theyare asserting the viewer eye with a monolithic creation, without details, without cargo and ballast. Ernest Kovacs succeeds in reaching the essence of form with the ease and naturalness of its means of expression:direct and bluntly pointed and yet guided by the sense of proportion and decency.
His work has been recognized by important art critics. Thus, Raul Şorban states: „…the massive sculpture of Ernest Kovacs is sometimes practicing specific means, following its original vocation, but other times it reduces the body of matter to sign.” [1] and Dan Grigorescu notes: „Kovács Ernest`s sculpture rotates between artworks with a strong sense of balance.”[2]

Adriana Popa Cănija

website link: ,

[:]